Pojmovnik glasbe 20. stoletja Nikša Glige

PO ABECEDI

 1. (♦ELEKTRONIČNI MONOKORD♦)= ♦ELEKTRONSKI MONOKORD♦

 2. (♦ELEKTRONIČNI STUDIO♦) = ♦ELEKTRONSKI STUDIO♦ = ♦STUDIO ZA ELEKTRONSKO GLASBO♦ = (♦STUDIO ZA ELEKTRONIČNO GLASBO♦)

 3. (AM)

 4. (AMETRIJA)

 5. (AMPLITUDE MODULATION)

 6. (ANTITONALNOST)

 7. (BARVA)

 8. (BITONALNOST) = ♦BITONALITETNOST♦

 9. (CELOTONSKA LESTVICA)

 10. (CELOTONSKI AKORD)

 11. (ČETRTTON)

 12. (CLUSTERKOMPOSITION) = ♦SKLADANJE KLASTROV♦ = ♦SKLADBA IZ KLASTROV♦

 13. (COLLAGE)

 14. (DELAY)

 15. (DELTASTI NIHAJ, TON, ZVOK, VAL) = ♦TRIKOTNI NIHAJ, TON, ZVOK, VAL♦

 16. (DINAMIKA) = (♦JAKOST♦) = ♦INTENZITETA (TONA)♦

 17. (DODEKAFONIJA) = ♦DVANAJSTTONSKA TEHNIKA (SKLADANJA)♦

 18. (DVANAJSTINA TONA)

 19. (EKVALIZATOR)

 20. (ELEKTRONIJSKE ORGLE) = ♦ELEKTRONSKE ORGLE♦

 21. (ELEKTRONIJSKI GLASBENI INSTRUMENTI) = ♦ELEKTRONSKI GLASBENI INSTRUMENTI♦

 22. (ELEKTRONIŠKA GLASBA) = ♦ELEKTRONSKA GLASBA♦

 23. (ELEKTRONSKI STUDIO) – STUDIO ZA ELEKTRONSKO GLASBO

 24. (EMULATOR) = ♦POSNEMOVALNIK♦

 25. (EQUALIZER)

 26. (EQUITON)

 27. (FEEDBACK) = ♦POVRATNA ZVEZA♦

 28. (FM) = (FREQUENCY MODULATION) = ♦MODULACIJA FREKVENCE♦

 29. (FREQUENCY MODULATION) = (FM) = ♦MODULACIJA FREKVENCE♦

 30. (GRUNDGESTALT) = ♦OSNOVNA OBLIKA♦ (VRSTE, SERIJE)

 31. (GRUNDREIHE) = ♦OSNOVNA VRSTA, SERIJA♦

 32. (GRUPA) = ♦SKUPINA, SKUPINSKA SKLADBA♦

 33. (GRUPNA IMPROVIZACIJA) = ♦SKUPINSKA IMPROVIZACIJA♦

 34. (HETEROMETRIJA) = (♦HETEROMETRIKA♦) = ♦HETEROMETER♦

 35. (HETEROMETRIKA) = (♦HETEROMETRIJA♦) = ♦HETEROMETER♦

 36. (INDETERMINACIJA) = ♦NEDETERMINACIJA♦

 37. (INTERFACE) = ♦VMESNIK♦

 38. (INVERZIJA (VRSTE, SERIJE)) = ♦OBRAT (VRSTE; SERIJE)♦

 39. (JAKOST) = (♦DINAMIKA♦) = ♦INTENZITETA (TONA)♦

 40. (JAZZ GLAVNE STRUJE) = ♦MAINSTREAM JAZZ♦

 41. (KLANGFARBENMELODIE) = ♦MELODIJA ZVOKOV(N)IH BARV♦

 42. (KLANGKOMPOSITION) = ♦SKLADANJE ZVOKA♦ = ♦SKLADBA IZ ZVOKA♦

 43. (KLAVARSCRIBO) = ♦KLAVARSKRIBO♦

 44. (LIVE ELECTRONIC MUSIC)

 45. (LIVE ELECTRONICS)

 46. (LOOP) = ♦ZANKA♦

 47. (METATONALNOST) = ♦METATONALITETNOST♦

 48. (METRIČNA DISONANCA) = ♦METRSKA DISONANCA♦

 49. (METRIČNA MODULACIJA) = ♦METRSKA MODULACIJA♦

 50. (MIKROTON) = ♦MIKROSTOPINJA♦

 51. (MIKROTONALNOST) = ♦MIKROTONALITETNOST♦

 52. (MODALITETNOST) = (♦MODALNOST♦)

 53. (MODALNOST) = (♦MODALITETNOST♦)

 54. (MULTITONALNOST) = ♦MULTITONALITETNOST♦

 55. (MUSIC FOR TAPE, TAPE MUSIC) = ♦GLASBA ZA TRAK♦

 56. (MUSIQUE CONCRÈTE) = ♦KONKRETNA GLASBA♦

 57. (NEUE EINFACHHEIT) = ♦NOVA PREPROSTOST♦

 58. (NOVA OBJEKTIVNOST) = ♦NEUE SACHLICHKEIT♦

 59. (NOVA STVARNOST) = ♦NEUE SACHLICHKEIT♦

 60. (OBJET MUSICAL) = ♦GLASBENI OBJEKT♦

 61. (OBJET SONORE) = (ZVOČNI OBJEKT) = ♦ZVOKOVNI OBJEKT♦

 62. (ONDES MARTENOT) = (ONDES MUSICALES) = ♦MARTENOTOVI VALOVI♦

 63. (ONDES MUSICALES) = (ONDES MARTENOT) = ♦MARTENOTOVI VALOVI♦

 64. (PANTONALNOST) = ♦PANTONALITETNOST♦

 65. (PATCH BOARD) = ♦RAZDELILNA PLOŠČA♦

 66. (POLIMETRIJA) = (♦POLIMETRIKA♦) = ♦POLIMETER♦

 67. (POLIMETRIKA) = (♦POLIMETRIJA♦) = ♦POLIMETER♦

 68. (POLIMODALITETNOST) = (♦POLIMODALNOST♦)

 69. (POLIMODALNOST) = (♦POLIMODALITETNOST♦ )

 70. (POLIRITMIJA) = (♦POLIRITMIKA♦) = ♦POLIRITEM♦

 71. (POLIRITMIKA) = (♦POLIRITMIJA♦) = ♦POLIRITEM♦

 72. (POLITONALNOST) = ♦POLITONALITETNOST♦

 73. (PROTOTONALNOST)= ♦PROTOTONALITETNOST♦

 74. (RAZVOJNA VARIACIJA) = ♦RAZVOJNO VARIIRANJE♦

 75. (RETROGRADNA INVERZIJA [VRSTE, SERIJE] = ♦RAKOV OBRAT (VRSTE, SERIJE)♦

 76. (RETROGRADNI POSTOP [VRSTE, SERIJE] = ♦RAKOV POSTOP (VRSTE, SERIJE)♦

 77. (RING MODULATOR) = (RM) = ♦OBROČNI MODULATOR♦

 78. (RM) = (RING MODULATOR) = ♦OBROČNI MODULATOR♦

 79. (SAMPLER) = ♦VZORČEVALNIK♦

 80. (SAMPLING) = ♦VZORČENJE♦

 81. (SEQUENCER) = ♦SEKVENČNIK♦

 82. (SPEKTER) = (ZVOČNI SPEKTER) = ♦ZVOKOV/NI SPEKTER♦

 83. (SPEKTRALNA ANALIZA) = ♦ANALIZA SPEKTRA♦ = ♦ANALIZA ZVOKA♦

 84. (SPIRITUAL) = ♦NEGRO SPIRITUAL♦

 85. (SPRECHGESANG) = ♦GOVORNO PETJE♦

 86. (SPREMEMBA GOSTOTE) = ♦GOSTOTA♦

 87. (SPREMENLJIVA METRIKA) = ♦SPREMENLJIVI METER♦ = ♦VARIABILNI METER♦

 88. (STOPNJE GOSTOTE = ) = ♦GOSTOTA♦

 89. (SYNTHESIZER) = ♦SINTETIZATOR, SINTEZATOR♦

 90. (TAPE LOOP) = NESKONČNI TRAK

 91. (TAPE MUSIC, MUSIC FOR TAPE) = ♦GLASBA ZA TRAK♦
TAPETNA GLASBA

 92. (THEREMIN) = ♦ETEROFON♦ = ♦TEREMIN♦ = ♦TEREMINOVOX♦ = (THEREMINOVOX)

 93. (THEREMINOVOX) = ♦ETEROFON♦ = ♦TEREMIN♦ = ♦TEREMINOVOX♦ = (THEREMIN)

 94. (TONALNOST) = ♦TONALITETNOST♦

 95. (TONSKI RAZRED) = ♦RAZRED TONSKE VIŠINE♦

 96. (TONSKI) GROZD = ♦CLUSTER♦ = ♦KLASTER♦

 97. (TRETJI TOK) = ♦THIRD STREAM♦

 98. (TRIGER) = ♦SPROŽILNI SIGNAL♦ = ♦SPROŽILNI MEHANIZEM♦

 99. (UPORABNA GLASBA) = ♦GEBRAUCHSMUSIK♦

 100. (VALEUR AJOUTÉE) = ♦DODANA VREDNOST♦

 101. (VC) = (VOLTAGE CONTROL) = ♦NADZOR NAPETOSTI♦

 102. (VCF) = (VOLTAGE-CONTROLLED FILTER) = ♦FILTER Z NADZOROM NAPETOSTI♦

 103. (VCO) = (VOLTAGE-CONTROLLED OSCILLATOR) = ♦OSCILATOR Z NADZOROM NAPETOSTI♦

 104. (VOKODER) = ♦VOCODER♦

 105. (VOLTAGE CONTROL) = (VCF) = ♦NADZOR NAPETOSTI♦

 106. (VOLTAGE-CONTROLLED OSCILLATOR) = (VCO) = ♦OSCILATOR Z NADZOROM NAPETOSTI♦

 107. (ZAMIK) = ♦ZAKASNITEV♦ = (DELAY)

 108. (ZRCALNA INVERZIJA [VRSTE, SERIJE]) = ♦ZRCALNI OBRAT (VRSTE, SERIJE)♦

 109. (ZVOČNA BARVA) = (BARVA) = BARVA ZVOKA = ♦ZVOKOV(N)A BARVA♦

 110. ♦FOXTROT♦, FOKSTROT

 111. ♦MULTIMEDIJ♦= ♦MULTIMEDIA (ART) ♦ = ♦INTERMEDIA (ART)♦ = ♦MIXED MEDIA (ART)♦

 112. ♦MULTIMEDIJSKA (UMETNOST)♦ = ♦MULTIMEDIA (ART)♦ = ♦INTERMEDIA (ART)♦ = ♦MIXED MEDIA (ART)♦

 113. ♦ZVOČNI OBJEKT♦ = (OBJET SONORE)

 114. ♦ZVOČNI SPEKTER♦ = (SPEKTER)

 115. ACID ROCK = ♦HEAD ROCK♦ = 
♦PSIHEDELIČNI ROCK, PSIHEDELIČNA ROCK GLASBA♦

 116. ADITIVNA SINTEZA ZVOKA

 117. ADITIVNI RITEM

 118. AFRO ROCK

 119. AFROKUBANSKI JAZZ

 120. AGREGAT

 121. AKCIJSKA GLASBA

 122. AKCIJSKA NOTACIJA

 123. AKORD

 124. AKUZMATIKA, AKUZMATIČNA GLASBA

 125. ALEATORIČNA GLASBA

 126. ALEATORIKA

 127. ALFANUMERIČNA NOTACIJA = ♦ČRKOVNO-ŠTEVILČNA NOTACIJA♦

 128. ALGORITEMSKA GLASBA

 129. ALGORITEMSKI SINTETIZATOR

 130. ALIKVOT(I), ALIKVOTNI TON(I)

 131. ALŽIRSKA LESTVICA

 132. AMBIENTALNA GLASBA

 133. ANALIZA SPEKTRA = ♦ANALIZA ZVOKA♦ = (SPEKTRALNA ANALIZA)

 134. ANALOGNI SINTETIZATOR

 135. ANTIGLASBA

 136. ANTITONALITETA

 137. ANTITONALITETNOST = (♦ANTITONALNOST♦)

 138. ARANŽMA

 139. ART ROCK, UMETNOSTNI ROK

 140. ATEMATIČNOST

 141. ATEMATIZEM

 142. ATONALITETA

 143. ATONALITETNA GLASBA = (♦ATONALNA GLASBA♦)

 144. ATONALITETNOST = (♦ATONALNOST♦)

 145. ATONIKALITETA, ATONIKALITETNOST, ATONIKALNOST

 146. AVANTGARDA, AVANTGARDNA GLASBA

 147. AVTENTIČNA GLASBA

 148. AVTOMATSKA GLASBA = ♦RAČUNALNIŠKA GLASBA♦

 149. AVTONOMNA GLASBA

 150. BACKGROUND

 151. BAND

 152. BARBARIZEM

 153. BARVA TONA

 154. BARVA ZVOKA

 155. BATERIJA

 156. BEAT

 157. BEBOP = ♦BOP♦ = ♦REBOP♦

 158. BEGUINE

 159. BELI ŠUM

 160. BEND

 161. BIAKORD

 162. BIG BAND

 163. BIO GLASBA

 164. BIROTRON = ♦MELOTRON♦ = ♦NOVATRON♦

 165. BITONALITETA

 166. BITONALITETNOST = (♦BITONALNOST♦)

 167. BLOCK CHORDS

 168. BLOK

 169. BLUE NOTE(S)

 170. BLUEGRASS (MUSIC)

 171. BLUES

 172. BLUES LESTVICA

 173. BOOGlE-WOOGlE

 174. BOP = ♦BEBOP♦ = ♦REBOP♦

 175. BOSSA NOVA

 176. BOSTONSKI VALČEK, BOSTON

 177. BREAK

 178. BRUlTIZEM

 179. ČAČAČÁ

 180. CAKEWALK

 181. CALYPSO

 182. ČARLSTON

 183. ČASOVNO POLJE

 184. CELICA

 185. CELOSTOPINJSKA LESTVICA = (CELOTONSKA LESTVICA)

 186. CELOSTOPINJSKI AKORD = (CELOTONSKI AKORD)

 187. ČETRTSTOPINJA = (ČETRTTON)

 188. ČETRTSTOPINJSKA GLASBA = (ČETRTTONSKA GLASBA)

 189. CHA-CHA-CHA

 190. CHARLESTON

 191. CHICAGO JAZZ

 192. CHORUS

 193. CIGANSKA LESTVICA

 194. CITAT, CITATNA TEHNIKA (SKLADANJA)

 195. CITY BLUES

 196. CLAVINET = (KLAVINET)

 197. CLAVIVOX

 198. CLUSTER

 199. COMBO

 200. CONCEPT ALBUM

 201. COOL JAZZ

 202. COUNTRY (MUSIC), COUNTRY GLASBA

 203. COUNTRY AND WESTERN (MUSIC)

 204. COUNTRY BLUES

 205. COUNTRY ROCK

 206. CREOLE JAZZ

 207. ČRKOVNO-ŠTEVILČNA NOTACIJA = ♦ALFANUMERIČNA NOTACIJA♦

 208. ČRNI ZVOK

 209. DELNI TON(I)

 210. DELO V NASTAJANJU

 211. DERIVACIJA, IZVAJANJE

 212. DERIVACIJSKA VRSTA, SERIJA = ♦IZVEDENA VRSTA, SERIJA♦

 213. DETEKTOR OVOJNICE

 214. DETROIT SOUND

 215. DIATONIČNI KLASTER

 216. DIGlTALNI SINTETIZATOR

 217. DIKSILEND

 218. DINAFON

 219. DINAMIZEM

 220. DINAMOFON = ♦TELHARMONIJ♦

 221. DIRTY TONES (NOTES)

 222. DISCO (MUSIC, SOUND), DISKO (GLASBA, ZVOK)

 223. DISOCIIRAN ČAS

 224. DIVIZIONIZEM

 225. DIXIELAND = ♦DIKSILEND♦

 226. DODANA VREDNOST = (♦VALEUR AJOUTÉE♦)

 227. DRIVE

 228. DVANAJSTINA STOPINJE = (DVANAJSTINA TONA)

 229. DVANAJSTTONSKA GLASBA

 230. DVANAJSTTONSKA IGRA

 231. DVANAJSTTONSKA TEHNIKA (SKLADANJA) = (♦DODEKAFONIJA♦)

 232. DVANAJSTTONSKA VRSTA, SERIJA

 233. DVANAJSTTONSKA VSEINTERVALNA VRSTA, SERIJA = ♦VSEINTERVALNA VRSTA, SERIJA♦

 234. DVANAJSTTONSKI AKORD

 235. DVANAJSTTONSKO POLJE

 236. EAST COAST JAZZ

 237. EKSOTIZEM

 238. EKSPERIMENT, EKSPERIMENTALNA GLASBA

 239. EKSPRESIONIZEM

 240. EKVITON = (EQUITON)

 241. ELEKTRIČNA KITARA

 242. ELEKTRIČNI GLASBENI INSTRUMENTI

 243. ELEKTRIČNI JAZZ

 244. ELEKTRIČNI KLAVIR

 245. ELEKTROAKUSTIČNA GLASBA

 246. ELEKTROAKUSTIČNE ORGLE

 247. ELEKTROAKUSTIČNI GLASBENI INSTRUMENTI

 248. ELEKTROFON

 249. ELEKTROFONSKA GLASBA

 250. ELEKTROKORD

 251. ELEKTRONIJ

 252. ELEKTRONISCHE MUSIK

 253. ELEKTRONSKA GLASBA

 254. ELEKTRONSKE ORGLE

 255. ELEKTRONSKI GLASBENI INSTRUMENTI

 256. ELEKTRONSKI MONOKORD

 257. EMANCIPACIJA DISONANCE

 258. EMIKON

 259. EMIRITON

 260. ENIGMATSKA LESTVICA

 261. ENOINTERVALNA VRSTA, SERIJA

 262. ENVIRONMENT (ART), ENVIRONMENTNA UMETNOST, ♦OKOLJSKA UMETNOST♦

 263. ETEROFON = ♦TEREMIN♦ = ♦TEREMINOVOX♦ = (THEREMIN) = (THEREMINOVOX)

 264. FAKTURA

 265. FAZA

 266. FAZNI POMIK = ♦MODULACIJA FAZE♦

 267. FIBONACCIJEVA VRSTA

 268. FILTER FORMANTOV = FILTER ZVOKOV(N)E BARVE

 269. FILTER ŠUMA

 270. FILTER ZA NADZOR NAPETOSTI = (VCF) = (VOLTAGE-CONTROLLED FILTER)

 271. FILTER ZVOKOV(N)E BARVE = ♦FILTER FORMANTOV♦

 272. FILTER, FILTRI

 273. FLUXUS

 274. FOLK ROCK

 275. FOLK, FOLK GLASBA, FOLK SLOG

 276. FOLKLORIZEM

 277. FONOGEN

 278. FONOPLASTIKA

 279. FORMALIZEM, GLASBENI

 280. FORMANT(I)

 281. FORMULA

 282. FOTOTON = ♦SVETLOBNE ORGLE♦

 283. FREE JAZZ

 284. FREKVENČNI PAS = PAS

 285. FUNK(Y), FUNKY JAZZ

 286. FUSION, FUZIJA

 287. FUTURIZEM

 288. GEBRAUCHSMUSIK = (UPORABNA GLASBA)

 289. GENERATOR BELEGA ŠUMA

 290. GENERATOR NAKLJUČJA

 291. GENERATOR OVOJNICE

 292. GENERATOR PRAVOKOTNEGA NIHAJA/TONA/ZVOKA/VALA

 293. GENERATOR SINUSNEGA NIHAJA/TONA/VALA

 294. GENERATOR SINUSNIH SIGNALOV (RC)

 295. GENERATOR ŠUMA

 296. GENERATOR TRIKOTNEGA NIHAJA/TONA/ZVOKA/VALA

 297. GENERATOR ŽAGASTEGA NIHAJA/TONA/ZVOKA/VALA

 298. GENERATOR(JI)

 299. GLASBA 20. STOLETJA

 300. GLASBA KOT POHIŠTVO

 301. GLASBA NA PAPIRJU

 302. GLASBA ŠUMA, HRUPA

 303. GLASBA ZA BRANJE

 304. GLASBA ZA OČI

 305. GLASBA ZA TRAK = (MUSIC FOR TAPE, TAPE MUSIC)

 306. GLASBE SVETA

 307. GLASBENA GRAFIKA

 308. GLASBENA PROZA

 309. GLASBENI OBJEKT = (OBJET MUSICAL)

 310. GLASBENI REALIZEM

 311. GLASBENO GLEDALIŠČE

 312. GOSPEL

 313. GOSTOTA

 314. GOVORNA SKLADBA

 315. GOVORNO PETJE = (SPRECHGESANG)

 316. GRAFIČNA NOTACIJA

 317. GROZD = ♦CLUSTER♦ = ♦KLASTER♦ = (TONSKI) GROZD

 318. HAMMONDOVE ORGLE

 319. HAPPENING

 320. HARD BOP

 321. HARD ROCK

 322. HARLEMSKI SLOG

 323. HARMONIČNI KLASTER

 324. HARMONIJA, HARMONIKA

 325. HARMONIK, HARMONIKI, HARMONIČNI TON(I)

 326. HEAD ROCK = ♦ACID ROCK♦ = ♦PSIHEDELIČNI ROCK, PSIHEDELIČNA ROCK GLASBA♦

 327. HEAVY ROCK, HEAVY METAL (ROCK)

 328. HEKSAKORD

 329. HELIOFON

 330. HELLERTION

 331. HETEROFONIJA

 332. HETEROMETER = (♦HETEROMETRIJA♦) = (♦HETEROMETRIKA♦)

 333. HETERONOMNA GLASBA

 334. HILLBILLY (MUSIC), HILLBILLY JAZZ

 335. HIPERKROMATIKA = ♦ULTRAKROMATIKA♦

 336. HIT

 337. HONKY-TONK(Y)(-PIANO), HONKY-TONK(Y)(-MUSIC)

 338. HOT, HOT JAZZ, HOT MUSIC

 339. IMPRESIONIZEM

 340. IMPROVIZACIJA

 341. IMPULZ

 342. INDIVIDUALNA OBLIKA

 343. INSTRUMENTALNO GLEDALIŠČE

 344. INTENZITETA (TONA) = (♦DINAMIKA♦) = (♦GLASNOST♦)

 345. INTERMEDIA (ART); ♦INTERMEDIJSKA UMETNOST♦ = ♦MIXED MEDIA (ART)♦ = ♦MULTIMEDIA ART♦

 346. INTONARUMORI

 347. INTUITIVNA GLASBA

 348. IONIKA

 349. IRACIONALNI RITEM

 350. IZENAČEVALNIK = (EKVALIZATOR) = (EQUALIZER)

 351. IZKLJUČENA TONALITETA = SUSPENDIRANA TONALITETA

 352. IZNIHAVANJE

 353. IZVEDBA V REALNEM ČASU

 354. IZVEDBENA PARTITURA

 355. IZVEDENA VRSTA/SERIJA = ♦DERIVACIJSKA VRSTA, SERIJA♦

 356. JAM, JAM SESSION

 357. JAZZ

 358. JAZZ ROCK = ♦ROCK JAZZ♦

 359. JUG BAND

 360. JUKE BOX, DŽUBOKS

 361. JUMP; HARLEM JUMP

 362. JUNGLE MUSIC, JUNGLE STYLE

 363. KAKOFONIJA

 364. KALEIDOFON

 365. KALIPSO = CALYPSO

 366. KANSAS CITY JAZZ

 367. KLASTER = ♦CLUSTER♦ = ♦(TONSKI) GROZD♦

 368. KLAVARSKRIBO = (KLAVARSCRIBO)

 369. KOLAŽ, KOLAŽNA TEHNIKA (SKLADANJA) = (COLLAGE)

 370. KOLEKTIVNA IMPROVIZACIJA

 371. KOLEKTIVNA SKLADBA

 372. KOMATSKA LESTVICA

 373. KOMBINATORIČNA VRSTA/SERIJA

 374. KOMBINATORIČNOST

 375. KONCEPTUALNI ALBUM = ♦CONCEPT ALBUM♦

 376. KONKRETNA GLASBA = (♦MUSIQUE CONCRÈTE♦)

 377. KRAUT ROCK

 378. KRIŽNA MODULACIJA

 379. KRIŽNA RITMIKA

 380. KROMATIČNI KLASTER

 381. KROMATIKA = ♦KROMATIZEM♦

 382. KROMATIZEM = ♦KROMATIKA♦

 383. KROŽNA PARTITURA

 384. KVADROFONIJA = ♦TETRAFONIJA♦

 385. KVARTNA HARMONIJA

 386. KVARTNI AKORD

 387. KVINTNI AKORD

 388. LATINSKI JAZZ

 389. LATINSKI ROCK

 390. LEAD

 391. LESLIE

 392. LESTVICA

 393. LESTVICA TEMPA

 394. LESTVICA TRAJANJA (TONA)

 395. LETRIZEM

 396. LIDIJSKA MOLOVA LESTVICA

 397. LINEARNI KONTRAPUNKT

 398. MADŽARSKA DUROVA LESTVICA

 399. MADŽARSKA MOLOVA LESTVICA

 400. MAINSTREAM (JAZZ) = (JAZZ GLAVNE STRUJE)

 401. MAKROČAS/MIKROČAS

 402. MAMBO

 403. MARTENOTOVI VALOVI = (ONDES MARTENOT) = (ONDES MUSICALES)

 404. MEDITATIVNA GLASBA

 405. MEDITATIVNI ROCK

 406. MELODIJA ZVOKOV(N)IH BARV = (♦KLANGFARBENMELODIE♦)

 407. MELOKORD

 408. MELOTRON = ♦BIROTON♦ = ♦NOVATRON♦

 409. MERA

 410. MERSEYBEAT

 411. MEŠANICA TONOV

 412. MEŠANICA ZVOKOV

 413. METAGLASBA

 414. METATONALITETA

 415. METATONALITETNOST = (♦METATONALNOST♦)

 416. METER

 417. METRIKA

 418. METRSKA DISONANCA

 419. METRSKA MODULACIJA = (METRIČNA MODULACIJA)

 420. MIDDLE OF THE ROAD

 421. MIDI

 422. MIKROINTERVAL

 423. MIKROINTERVALNA LESTVICA

 424. MIKROPOLIFONIJA

 425. MIKROSTOPINJA = (MIKROTON)

 426. MIKROTONALITETA

 427. MIKROTONALITETNOST = (♦MIKROTONALNOST♦)

 428. MIKSTURTRAVTONIJ

 429. MINIMALNA GLASBA

 430. MISTIČNI AKORD = ♦SINTETIČNI AKORD♦ = ♦PROMETEJEV AKORD♦ = ♦SKRJABINOV AKORD♦

 431. MIXED MEDIA (ART) = ♦INTERMEDIA (ART)♦ = ♦MULTIMEDIA (ART)♦

 432. MOBILNA OBLIKA

 433. MODALITETA

 434. MODERN JAZZ

 435. MODERNA GLASBA

 436. MODERNA, GLASBENA

 437. MODERNIZEM

 438. MODRI ŠUM

 439. MODUL

 440. MODULACIJA

 441. MODULACIJA AMPLITUDE = (AM) = (AMPLITUDE MODULATION)

 442. MODULACIJA FAZE = ♦FAZNI POMIK♦ (D 1)

 443. MODULACIJA FREKVENCE = (FM) = (FREQUENCY MODULATION)

 444. MODULACIJA ZVOKOV(N)E BARVE

 445. MODULATOR

 446. MODULNI SINTETIZATOR

 447. MODUS

 448. MODUS Z OMEJENIMI MOŽNOSTMI TRANSPOZICIJE

 449. MOMENT, MOMENTNA OBLIKA

 450. MONTAŽA, TEHNIKA MONTAŽE

 451. MORFOFON

 452. MULTIFON

 453. MULTIMEDIA (ART) = ♦INTERMEDIA (ART)♦ = ♦MIXED MEDIA (ART)♦

 454. MULTIMETER

 455. MULTITONALITETA

 456. MULTITONALITETNOST = (♦MULTITONALNOST♦)

 457. MUSIC FOR TAPE, TAPE MUSIC

 458. MUSICAL = MUZIKAL

 459. MUZAK

 460. MUZIKAL = MUSICAL

 461. NADZOR NAPETOSTI = (VC) = (VOLTAGE CONTROL)

 462. NADZOROVANA IMPROVIZACIJA

 463. NAKLJUČJE

 464. NAPOLITANSKA DUROVA LESTVICA

 465. NAPOLITANSKA MOLOVA LESTVICA

 466. NAPRAVA ZA ZAKASNITEV = (DELAY UNIT)

 467. NEDETERMINACIJA = (INDETERMINACIJA)

 468. NEGATIVNA GLASBA

 469. NEGRO SPIRITUAL = (SPIRITUAL)

 470. NEKOMBINATORIČNA VRSTA, SERIJA

 471. NEOBAROK = (NOVOBAROK)

 472. NEOKLASICIZEM = (NOVOKLASICIZEM)

 473. NEOMODALITETA = (NOVOMODALITETA)

 474. NEOMODALITETNOST = (NOVOMODALITETNOST) = (NOVOMODALNOST)

 475. NEOMODALNOST = (NOVOMODALNOST) = (NOVOMODALITETNOST)

 476. NEOROMANTIKA = (NOVOROMANTIKA) = (NEOROMANTIZEM)

 477. NERETROGRADNI RITEM

 478. NESKONČNI TRAK = (TAPE LOOP)

 479. NESLIŠNA GLASBA

 480. NESTALNA TONALITETA

 481. NEUE SACHLICHKEIT = NOVA STVARNOST = (NOVA OBJEKTIVNOST)

 482. NEW AGE (MUSIC)

 483. NEW ORLEANS JAZZ = (NEWORLEANŠKI JAZZ) = (NEWORLEANSKI JAZZ)

 484. NEW WAVE = NOVI VAL

 485. NIZKOPASOVNO SITO

 486. NOTACIJA Z NAPOTKI

 487. NOVA GLASBA

 488. NOVA PREPROSTOST = (NEUE EINFACHHEIT) = (NOVA ENOSTAVNOST)

 489. NOVA ROMANTIKA = (NOVI ROMANTIZEM)

 490. NOVAKORD

 491. NOVATRON = ♦BIROTRON♦ = ♦MELOTRON♦

 492. NUMERIČNA NOTACIJA

 493. OBARVANI ŠUM

 494. OBLIKA VRSTE, SERIJE

 495. OBMOČJE ŠUMA

 496. OBRAT (VRSTE, SERIJE) = (♦INVERZIJA {VRSTE, SERIJE}♦)

 497. OBROČNI MODULATOR = (RING MODULATOR) = (RM)

 498. ODPRTA OBLIKA (FORMA)

 499. OFF BEAT

 500. OKENSKA PARTITURA

 501. OKOLJSKA UMETNOST = ♦ENVIRONMENT (ART), ENVIRONMENTALNA UMETNOST♦

 502. OKTATONSKA LESTVICA

 503. OKTAVNI FILTER

 504. OKVIRNA NOTACIJA

 505. OLD TIME JAZZ

 506. OMEJENA ALEATORIKA

 507. ONE-STEP

 508. OPERACIJE Z NAKLJUČJEM

 509. ORGANIZIRANI ZVOK

 510. ORGLE

 511. ORIENTALSKA LESTVICA

 512. OSCILATOR Z NADZOROM NAPETOSTI = (VCO) = (VOLTAGE-CONTROLLED OSCILLATOR)

 513. OSCILATOR(JI)

 514. OSNI TON

 515. OSNOVNA OBLIKA (VRSTE, SERIJE) = (♦GRUNDGESTALT♦)

 516. OSNOVNA VRSTA, SERIJA = (GRUNDREIHE)

 517. OSNOVNI TON

 518. OVOJNICA

 519. PANDIATONIKA

 520. PANTONALITETA

 521. PANTONALITETNOST = (♦PANTONALNOST♦)

 522. PARAMETER

 523. PARCIAL(I), PARCIALNI TON(I), DELNI TON(I)

 524. PARTITURA ZA POSLUŠANJE

 525. PARTITURA ZA REALIZACIJO

 526. PARTITUROFON

 527. PAS = ♦FREKVENČNI PAS♦

 528. PASOVNA ZAPORA

 529. PASOVNO SITO

 530. PENTAKORD

 531. PENTATONIKA

 532. PENTATONSKA LESTVICA

 533. PERFORMANS

 534. PERMEABILNOST

 535. PERMUTACIJA (VRSTE, SERIJE)

 536. PIRAMIDASTI AKORD

 537. PLURALIZEM

 538. PODVRSTA, PODSERIJA

 539. POINTILIZEM = ♦PUNKTUALIZEM♦

 540. POLIAKORD

 541. POLICLUSTER = POLIKLASTER = ♦VEČGROZDJE♦

 542. POLIHARMONIJA / POLIHARMONIKA

 543. POLIMETER = (♦POLIMETRIJA♦) = (♦POLIMETRIKA♦)

 544. POLIMODALITETA

 545. POLIRITEM = (♦POLIRITMIJA♦) = (♦POLIRITMIKA♦)

 546. POLITONALITETA

 547. POLITONALITETNOST = (♦POLITONALNOST♦)

 548. POLJE

 549. POMOŽNA PARTITURA

 550. POP, POP GLASBA

 551. POPEVKA

 552. POPULARNA GLASBA

 553. POSNEMOVALNIK = (♦EMULATOR♦)

 554. POSTMODERNA = ♦POSTMODERNIZEM♦

 555. POSTMODERNIZEM = (♦POSTMODERNA♦)

 556. POSTOPNI PROCES

 557. POSTSERIALNA GLASBA

 558. POVRATNA ZVEZA = (FEEDBACK)

 559. PRAVOKOTNI NIHAJ, TON, ZVOK, VAL

 560. PREDUREJANJE GRADIVA

 561. PREMIČNI KONCERT

 562. PREPARIRANI KLAVIR

 563. PREPIHOVANJE

 564. PRIMITIVIZEM

 565. PROGRESIVNA TONALITETA

 566. PROGRESIVNI JAZZ

 567. PROGRESIVNI ROCK, PROGRESIVNA ROCK GLASBA

 568. PROMETEJEV AKORD = ♦MISTIČNI AKORD♦ = ♦SKRJABINOV AKORD♦ = ♦SINTETIČNI AKORD♦

 569. PROMETEJEVA LESTVICA

 570. PROPORCIONALNA NOTACIJA

 571. PROSTA ATONALITETA = SVOBODNA ATONALITETA

 572. PROSTA IMPROVIZACIJA = SVOBODNA IMPROVIZACIJA

 573. PROSTA TONALITETA = SVOBODNA TONALITETA

 574. PROSTORSKA GLASBA

 575. PROTIAKORD

 576. PROTOTONALITETA

 577. PROTOTONALITETNOST = (♦PROTOTONALNOST♦)

 578. PROZNA GLASBA

 579. PSIHEDELIČNI ROCK, PSIHEDELIČNA ROCK GLASBA = ♦ACID ROCK♦ = ♦HEAD ROCK♦

 580. PULZ

 581. PULZNI VAL

 582. PUNK (ROCK)

 583. PUNKTUALIZEM = ♦POINTILIZEM♦

 584. PUNKTUALNA GLASBA

 585. RAČUNALNIŠKA GLASBA = ♦AVTOMATSKA GLASBA♦

 586. RAGTIME, RAG

 587. RAKOV OBRAT (VRSTE, SERIJE) = (♦RETROGRADNA INVERZIJA [VRSTE, SERIJE]♦ )

 588. RAKOV POSTOP (VRSTE, SERIJE) = (♦RETROGRADNI POSTOP [VRSTE, SERIJE]♦)

 589. RAP, REP

 590. RAZDELILNA PLOŠČA = (PATCH BOARD)

 591. RAZRED VIŠINE TONA/NOTE = (TONSKI RAZRED)

 592. RAZŠIRJENA TONALITETA

 593. RAZVOJNO VARIIRANJE = (RAZVOJNA VARIACIJA)

 594. REALIZACIJSKA NOTACIJA

 595. REALNI ČAS

 596. REBOP = ♦BEBOP♦ = ♦BOP♦

 597. REGGAE

 598. REPETITIVNA GLASBA

 599. RESIDUUM

 600. RESONANČNI AKORD

 601. RHODES

 602. RHYTHM AND BLUES

 603. RIFF

 604. RITEM

 605. RITMIKA

 606. RITMIKON

 607. ROCK AND ROLL

 608. ROCK JAZZ = ♦JAZZ ROCK♦

 609. ROCK MUZIKAL

 610. ROCK OPERA

 611. ROCK ORATORIJ

 612. ROCK, ROCK GLASBA

 613. ROCKABILLY

 614. ROMSKA LESTVICA = CIGANSKA LESTVICA

 615. ROTACIJA (VRSTE, SERIJE)

 616. ROTACIJA ZVOKA

 617. ROTACIJSKI ZVOČNIK

 618. ROZA ŠUM

 619. RUMBA

 620. RUMORARMONIO = ♦RUSSOLOFON♦

 621. RUSSOLOFON = ♦RUMORARMONIO♦

 622. SALSA

 623. SAMBA

 624. SAMPLER

 625. ŠANSON

 626. SAUDADE

 627. SCAT (SINGING)

 628. SEGMENT (VRSTE, SERIJE)

 629. SEGMENTACIJA (VRSTE, SERIJE)

 630. SEKCIJA = ODSEK = SKUPINA

 631. SEKUNDARNA VRSTA, SERIJA

 632. SEKUNDNI AKORD

 633. SEKVENČNIK = (♦SEQUENCER♦)

 634. SERIALIZEM

 635. SERIALNA GLASBA

 636. SERIALNA TEHNIKA (SKLADANJA)

 637. SERIALNI POSTOPKI

 638. SERIJA

 639. SERIJA INTENZITETE(TONA)

 640. SERIJA TRAJANJA (TONA)

 641. SERIJA VIŠINE (TONA)

 642. SERIJA ZVOKOV(N)E BARVE

 643. SFEROFON

 644. SHIMMY

 645. SIGNAL

 646. SIMETRIČNA LESTVICA

 647. SIMETRIČNI VRSTA, SERIJA

 648. SIMFONIČNI JAZZ

 649. SIMULTANOST

 650. SINTETIČNA GLASBA

 651. SINTETIČNA LESTVICA

 652. SINTETIČNI AKORD

 653. SINTETIZATOR, SINTEZATOR = (SYNTHESIZER)

 654. SINTEZA FREKVENCE Z MODULACIJO

 655. SINTEZA ZVOKA

 656. SINUSNI NIHAJ, TON, VAL

 657. SIRENA

 658. ŠIRINA PASU

 659. SISTEM

 660. SITO = ♦FILTER, FILTRI♦

 661. SITO FORMANTOV = ♦SITO ZVOKOV(N)E BARVE♦ = ♦FILTER FORMANTOV♦

 662. SKA

 663. SKIFFLE, SKIFFLE BAND, SKIFFLE GROUP

 664. SKLADANJE KLASTROV = ♦SKLADBA IZ KLASTROV♦ = ♦SKLADBA IZ (TONSKIH) GROZDOV♦ (♦CLUSTERKOMPOSITION♦)

 665. SKLADANJE OD ZAČETKA

 666. SKLADANJE Z ZVOKOM = ♦SKLADANJE ZVOKA♦ = (♦KLANGKOMPOSITION♦)

 667. SKLADANJE ZVOKA = SKLADANJE Z ZVOKOM = (♦KLANGKOMPOSITION♦)

 668. SKLADBA IZ (TONSKIH) GROZDOV = ♦SKLADBA IZ KLASTROV = ♦SKLADANJE KLASTROV♦ = (♦CLUSTERKOMPOSITION♦)

 669. SKLADBA IZ KLASTROV = ♦SKLADANJE KLASTROV♦ = ♦SKLADBA IZ (TONSKIH) GROZDOV♦ = (♦CLUSTERKOMPOSITION♦)

 670. SKLADBA IZ SINUSNIH TONOV

 671. SKLADBA PO FORMULI

 672. SKLADBA S SKUPINAMI = SKUPINA, SKUPINSKA SKLADBA

 673. SKLADBA Z GROZDI = (♦CLUSTERKOMPOSITION♦)

 674. SKLADBA Z ZVOKOM = (♦KLANGKOMPOSITION♦)

 675. SKRJABINOV AKORD

 676. SKUPEK TONOV

 677. SKUPINA, SKUPINSKA SKLADBA = SKLADBA S SKUPINAMI

 678. SKUPINSKA IMPROVIZACIJA

 679. SOCIALISTIČNI REALIZEM

 680. SODOBNA GLASBA

 681. SOFT ROCK

 682. SOLOVOX

 683. SOUL, SOUL JAZZ

 684. SOUND

 685. SPROŽILNI MEHANIZEM = (♦TRIGGER♦)

 686. SPROŽILNI SIGNAL = (♦TRIGGER♦)

 687. STACIONARNI ZVOK

 688. STATISTIČNA GLASBA

 689. STEEL BAND

 690. STEREOFONIJA

 691. STOHASTIČNA GLASBA

 692. STOMP

 693. STRATEGIJSKA GLASBA

 694. STROJNA GLASBA

 695. STRUKTURA

 696. STUDIO ZA ELEKTRONSKO GLASBO

 697. SUBTRAKTIVNA SINTEZA ZVOKA

 698. ŠUM

 699. SUPERLOKRIJSKA LESTVICA

 700. SURF

 701. SUSPENDIRANA TONALITETA = IZKLJUČENA TONALITETA

 702. SVETLOBNE ORGLE = ♦FOTOTON♦

 703. SVOBODNA ATONALITETA = PROSTA ATONALITETA

 704. SVOBODNA IMPROVIZACIJA = PROSTA IMPROVIZACIJA

 705. SVOBODNA TONALITETA = PROSTA TONALITETA

 706. SWING

 707. TANGO

 708. TAPE MUSIC = ♦MUSIC FOR TAPE , TAPE MUSIC♦

 709. TECHNO (MUSIC, POP, SOUND …)

 710. TEKSTURA

 711. TELHARMONIJ = ♦DINAMOFON♦

 712. TEMELJNI TON

 713. TEREMIN = ♦ETEROFON♦ = ♦TEREMINOVOX♦ = (THEREMIN) = (THEREMINOVOX)

 714. TEREMINOVOX = ♦ETEROFON♦ = ♦TEREMIN♦ = (THEREMIN) = (THEREMINOVOX)

 715. TETRAKORD

 716. THIRD STREAM = (TRETJI TOK)

 717. TIŠINA

 718. TOČKA

 719. TON

 720. TONALITETA

 721. TONALITETNOST = (♦TONALNOST♦)

 722. TONSKI STUDIO

 723. TONSKO POLJE

 724. TOTALNO GLEDALIŠČE

 725. TRAJANJE (TONA)

 726. TRANSPOZICIJA (VRSTE, SERIJE)

 727. TRAVTONIJ

 728. TRETJINA STOPNJE = (TRETJINA TONA)

 729. TRIKORD

 730. TRIKOTNI NIHAJ, TON, ZVOK, VAL = (♦DELTASTI NIHAJ, TON, ZVOK, VAL♦)

 731. TROP

 732. TWIST

 733. TWO-STEP

 734. ULTRAKROMATIKA = ♦HIPERKROMATIKA♦

 735. UMETELNI ROK = ART ROCK

 736. UNIVERZALNI FILTER

 737. USPEŠNICA = ♦HIT♦

 738. VALSE BOSTON = ♦BOSTONSKI VALČEK, BOSTON♦

 739. VARI(O)SPEED

 740. VARIABILEN METER = (♦SPREMENLJIVA METRIKA♦)

 741. VARIABILNA OBLIKA

 742. VEČDIMENZIONALNI GLASBENI PROSTOR

 743. VEČOKTAVNA LESTVICA

 744. VEČTONSKA LESTVICA

 745. VERBALNA PARTITURA

 746. VERIZEM

 747. VERTIKALIZACIJA

 748. VERTIKALNA ZVOČNOST

 749. VIDNA GLASBA

 750. VIŠINA (TONA)

 751. VIŠINA ZVOKA

 752. VISOKOPASOVNO SITO

 753. VMESNIK = (INTERFACE)

 754. VOCODER

 755. VRSTA

 756. VSEINTERVALNA VRSTA, SERIJA = ♦DVANAJSTTONSKA VRSTA, SERIJA♦

 757. VSEKOMBINATORIČNA VRSTA, SERIJA

 758. VZORČENJE = (♦SAMPLING♦)

 759. VZORČEVALNIK = (♦SAMPLER♦)

 760. WALKING BASS

 761. WASHBOARD, WASHBOARD BAND

 762. WEST COAST JAZZ

 763. WORK IN PROGRESS = ♦DELO V NASTAJANJU♦

 764. WURLITZERJEVE ORGLE

 765. ZABAVNA GLASBA

 766. ŽAGASTI NIHAJ, TON, ZVOK, VAL

 767. ZAKASNITEV = (DELAY)

 768. ZANKA = (LOOP)

 769. ZASEBNA GLASBA

 770. ŽIVA ELEKTRONSKA GLASBA = (LIVE ELECTRONIC MUSIC) = (LIVE-ELECTRONICS)

 771. ZLATI REZ

 772. ZRCALNA LESTIVCA

 773. ZRCALNI OBRAT (VRSTE, SERIJE) = (♦ZRCALNA INVERZIJA [VRSTE, SERIJE]♦)

 774. ZVOČNA KRAJINA

 775. ZVOČNA SKULPTURA

 776. ZVOČNI DOGODEK

 777. ZVOČNI DOGODEK

 778. ZVOČNI OBJEKT = (OBJECT SONORE)

 779. ZVOČNOST

 780. ZVOK

 781. ZVOKOV(N)A BARVA = (ZVOČNA BARVA) = (BARVA) = BARVA ZVOKA

 782. ZVOKOV(N)A POEZIJA

 783. ZVOKOV/NI SPEKTER = (SPEKTER)