Pojmovnik glasbe 20. stoletja Nikša Glige

PO ABECEDI

 1. ŽIVA ELEKTRONSKA GLASBA = (LIVE ELECTRONIC MUSIC) = (LIVE-ELECTRONICS)

 2. ŽAGASTI NIHAJ, TON, ZVOK, VAL

 3. ZVOKOV/NI SPEKTER = (SPEKTER)

 4. ZVOKOV(N)A POEZIJA

 5. ZVOČNI OBJEKT = (OBJECT SONORE)

 6. ZVOKOV(N)A BARVA = (ZVOČNA BARVA) = (BARVA) = BARVA ZVOKA

 7. ZVOK

 8. ZVOČNOST

 9. ♦ZVOČNI SPEKTER♦ = (SPEKTER)

 10. ♦ZVOČNI OBJEKT♦ = (OBJET SONORE)

 11. ZVOČNI DOGODEK

 12. ZVOČNI DOGODEK

 13. ZVOČNA SKULPTURA

 14. ZVOČNA KRAJINA

 15. (ZVOČNA BARVA) = (BARVA) = BARVA ZVOKA = ♦ZVOKOV(N)A BARVA♦

 16. ZRCALNI OBRAT (VRSTE, SERIJE) = (♦ZRCALNA INVERZIJA [VRSTE, SERIJE]♦)

 17. ZRCALNA LESTIVCA

 18. (ZRCALNA INVERZIJA [VRSTE, SERIJE]) = ♦ZRCALNI OBRAT (VRSTE, SERIJE)♦

 19. ZLATI REZ

 20. ZASEBNA GLASBA

 21. ZANKA = (LOOP)

 22. (ZAMIK) = ♦ZAKASNITEV♦ = (DELAY)

 23. ZAKASNITEV = (DELAY)

 24. ZABAVNA GLASBA

 25. WURLITZERJEVE ORGLE

 26. WORK IN PROGRESS = ♦DELO V NASTAJANJU♦

 27. WEST COAST JAZZ

 28. WASHBOARD, WASHBOARD BAND

 29. WALKING BASS

 30. VZORČEVALNIK = (♦SAMPLER♦)

 31. VZORČENJE = (♦SAMPLING♦)

 32. VSEKOMBINATORIČNA VRSTA, SERIJA

 33. VSEINTERVALNA VRSTA, SERIJA = ♦DVANAJSTTONSKA VRSTA, SERIJA♦

 34. VRSTA

 35. (VOLTAGE-CONTROLLED OSCILLATOR) = (VCO) = ♦OSCILATOR Z NADZOROM NAPETOSTI♦

 36. (VOLTAGE CONTROL) = (VCF) = ♦NADZOR NAPETOSTI♦

 37. (VOKODER) = ♦VOCODER♦

 38. VOCODER

 39. VMESNIK = (INTERFACE)

 40. VIŠINA ZVOKA

 41. VIŠINA (TONA)

 42. VISOKOPASOVNO SITO

 43. VIDNA GLASBA

 44. VERTIKALNA ZVOČNOST

 45. VERTIKALIZACIJA

 46. VERIZEM

 47. VERBALNA PARTITURA

 48. VEČTONSKA LESTVICA

 49. VEČOKTAVNA LESTVICA

 50. VEČDIMENZIONALNI GLASBENI PROSTOR

 51. (VCO) = (VOLTAGE-CONTROLLED OSCILLATOR) = ♦OSCILATOR Z NADZOROM NAPETOSTI♦

 52. (VCF) = (VOLTAGE-CONTROLLED FILTER) = ♦FILTER Z NADZOROM NAPETOSTI♦

 53. (VC) = (VOLTAGE CONTROL) = ♦NADZOR NAPETOSTI♦

 54. VARI(O)SPEED

 55. VARIABILNA OBLIKA

 56. VARIABILEN METER = (♦SPREMENLJIVA METRIKA♦)

 57. VALSE BOSTON = ♦BOSTONSKI VALČEK, BOSTON♦

 58. (VALEUR AJOUTÉE) = ♦DODANA VREDNOST♦

 59. USPEŠNICA = ♦HIT♦

 60. (UPORABNA GLASBA) = ♦GEBRAUCHSMUSIK♦

 61. UNIVERZALNI FILTER

 62. UMETELNI ROK = ART ROCK

 63. ULTRAKROMATIKA = ♦HIPERKROMATIKA♦

 64. TWO-STEP

 65. TWIST

 66. TROP

 67. TRIKOTNI NIHAJ, TON, ZVOK, VAL = (♦DELTASTI NIHAJ, TON, ZVOK, VAL♦)

 68. TRIKORD

 69. (TRIGER) = ♦SPROŽILNI SIGNAL♦ = ♦SPROŽILNI MEHANIZEM♦

 70. TRETJINA STOPNJE = (TRETJINA TONA)

 71. (TRETJI TOK) = ♦THIRD STREAM♦

 72. TRAVTONIJ

 73. TRANSPOZICIJA (VRSTE, SERIJE)

 74. TOTALNO GLEDALIŠČE

 75. TRAJANJE (TONA)

 76. TONSKO POLJE

 77. TONSKI STUDIO

 78. (TONSKI RAZRED) = ♦RAZRED TONSKE VIŠINE♦

 79. (TONSKI) GROZD = ♦CLUSTER♦ = ♦KLASTER♦

 80. (TONALNOST) = ♦TONALITETNOST♦

 81. TONALITETNOST = (♦TONALNOST♦)

 82. TONALITETA

 83. TON

 84. TOČKA

 85. TIŠINA

 86. THIRD STREAM = (TRETJI TOK)

 87. (THEREMINOVOX) = ♦ETEROFON♦ = ♦TEREMIN♦ = ♦TEREMINOVOX♦ = (THEREMIN)

 88. (THEREMIN) = ♦ETEROFON♦ = ♦TEREMIN♦ = ♦TEREMINOVOX♦ = (THEREMINOVOX)

 89. TETRAKORD

 90. TEREMINOVOX = ♦ETEROFON♦ = ♦TEREMIN♦ = (THEREMIN) = (THEREMINOVOX)

 91. TEREMIN = ♦ETEROFON♦ = ♦TEREMINOVOX♦ = (THEREMIN) = (THEREMINOVOX)

 92. TEMELJNI TON

 93. TELHARMONIJ = ♦DINAMOFON♦

 94. TEKSTURA

 95. TECHNO (MUSIC, POP, SOUND …)

 96. (TAPE MUSIC, MUSIC FOR TAPE) = ♦GLASBA ZA TRAK♦
TAPETNA GLASBA

 97. TAPE MUSIC = ♦MUSIC FOR TAPE , TAPE MUSIC♦

 98. (TAPE LOOP) = NESKONČNI TRAK

 99. TANGO

 100. ŠUM

 101. ŠIRINA PASU

 102. ŠANSON

 103. (SYNTHESIZER) = ♦SINTETIZATOR, SINTEZATOR♦

 104. SWING

 105. SVOBODNA TONALITETA = PROSTA TONALITETA

 106. SVOBODNA IMPROVIZACIJA = PROSTA IMPROVIZACIJA

 107. SVOBODNA ATONALITETA = PROSTA ATONALITETA

 108. SVETLOBNE ORGLE = ♦FOTOTON♦

 109. SUSPENDIRANA TONALITETA = IZKLJUČENA TONALITETA

 110. SURF

 111. SUBTRAKTIVNA SINTEZA ZVOKA

 112. SUPERLOKRIJSKA LESTVICA

 113. STUDIO ZA ELEKTRONSKO GLASBO

 114. STRUKTURA

 115. STROJNA GLASBA

 116. STRATEGIJSKA GLASBA

 117. (STOPNJE GOSTOTE = ) = ♦GOSTOTA♦

 118. STOMP

 119. STOHASTIČNA GLASBA

 120. STEREOFONIJA

 121. STEEL BAND

 122. STATISTIČNA GLASBA

 123. STACIONARNI ZVOK

 124. SPROŽILNI SIGNAL = (♦TRIGGER♦)

 125. SPROŽILNI MEHANIZEM = (♦TRIGGER♦)

 126. (SPREMENLJIVA METRIKA) = ♦SPREMENLJIVI METER♦ = ♦VARIABILNI METER♦

 127. (SPREMEMBA GOSTOTE) = ♦GOSTOTA♦

 128. (SPRECHGESANG) = ♦GOVORNO PETJE♦

 129. (SPIRITUAL) = ♦NEGRO SPIRITUAL♦

 130. (SPEKTRALNA ANALIZA) = ♦ANALIZA SPEKTRA♦ = ♦ANALIZA ZVOKA♦

 131. (SPEKTER) = (ZVOČNI SPEKTER) = ♦ZVOKOV/NI SPEKTER♦

 132. SOUND

 133. SOUL, SOUL JAZZ

 134. SOLOVOX

 135. SOFT ROCK

 136. SODOBNA GLASBA

 137. SOCIALISTIČNI REALIZEM

 138. SKUPINSKA IMPROVIZACIJA

 139. SKUPINA, SKUPINSKA SKLADBA = SKLADBA S SKUPINAMI

 140. SKUPEK TONOV

 141. SKRJABINOV AKORD

 142. SKLADBA Z ZVOKOM = (♦KLANGKOMPOSITION♦)

 143. SKLADBA Z GROZDI = (♦CLUSTERKOMPOSITION♦)

 144. SKLADBA S SKUPINAMI = SKUPINA, SKUPINSKA SKLADBA

 145. SKLADBA PO FORMULI

 146. SKLADBA IZ SINUSNIH TONOV

 147. SKLADBA IZ (TONSKIH) GROZDOV = ♦SKLADBA IZ KLASTROV = ♦SKLADANJE KLASTROV♦ = (♦CLUSTERKOMPOSITION♦)

 148. SKLADBA IZ KLASTROV = ♦SKLADANJE KLASTROV♦ = ♦SKLADBA IZ (TONSKIH) GROZDOV♦ = (♦CLUSTERKOMPOSITION♦)

 149. SKLADANJE Z ZVOKOM = ♦SKLADANJE ZVOKA♦ = (♦KLANGKOMPOSITION♦)

 150. SKLADANJE ZVOKA = SKLADANJE Z ZVOKOM = (♦KLANGKOMPOSITION♦)

 151. SKLADANJE OD ZAČETKA

 152. SKLADANJE KLASTROV = ♦SKLADBA IZ KLASTROV♦ = ♦SKLADBA IZ (TONSKIH) GROZDOV♦ (♦CLUSTERKOMPOSITION♦)

 153. SKIFFLE, SKIFFLE BAND, SKIFFLE GROUP

 154. SKA

 155. SITO FORMANTOV = ♦SITO ZVOKOV(N)E BARVE♦ = ♦FILTER FORMANTOV♦

 156. SITO = ♦FILTER, FILTRI♦

 157. SISTEM

 158. SIRENA

 159. SINUSNI NIHAJ, TON, VAL

 160. SINTEZA ZVOKA

 161. SINTEZA FREKVENCE Z MODULACIJO

 162. SINTETIČNI AKORD

 163. SINTETIČNA LESTVICA

 164. SINTETIČNA GLASBA

 165. SINTETIZATOR, SINTEZATOR = (SYNTHESIZER)

 166. SIMULTANOST

 167. SIMFONIČNI JAZZ

 168. SIMETRIČNI VRSTA, SERIJA

 169. SIMETRIČNA LESTVICA

 170. SIGNAL

 171. SHIMMY

 172. SFEROFON

 173. SERIJA ZVOKOV(N)E BARVE

 174. SERIJA VIŠINE (TONA)

 175. SERIJA TRAJANJA (TONA)

 176. SERIJA INTENZITETE(TONA)

 177. SERIJA

 178. SERIALNI POSTOPKI

 179. SERIALNA TEHNIKA (SKLADANJA)

 180. SERIALNA GLASBA

 181. SERIALIZEM

 182. (SEQUENCER) = ♦SEKVENČNIK♦

 183. SEKVENČNIK = (♦SEQUENCER♦)

 184. SEKUNDNI AKORD

 185. SEKUNDARNA VRSTA, SERIJA

 186. SEKCIJA = ODSEK = SKUPINA

 187. SEGMENTACIJA (VRSTE, SERIJE)

 188. SEGMENT (VRSTE, SERIJE)

 189. SCAT (SINGING)

 190. SAUDADE

 191. (SAMPLING) = ♦VZORČENJE♦

 192. (SAMPLER) = ♦VZORČEVALNIK♦

 193. SAMPLER

 194. SAMBA

 195. SALSA

 196. RUSSOLOFON = ♦RUMORARMONIO♦

 197. RUMORARMONIO = ♦RUSSOLOFON♦

 198. RUMBA

 199. ROZA ŠUM

 200. ROTACIJSKI ZVOČNIK

 201. ROTACIJA ZVOKA

 202. ROTACIJA (VRSTE, SERIJE)

 203. ROMSKA LESTVICA = CIGANSKA LESTVICA

 204. ROCK, ROCK GLASBA

 205. ROCK ORATORIJ

 206. ROCK OPERA

 207. ROCK MUZIKAL

 208. ROCK JAZZ = ♦JAZZ ROCK♦

 209. ROCK AND ROLL

 210. ROCKABILLY

 211. (RM) = (RING MODULATOR) = ♦OBROČNI MODULATOR♦

 212. RITMIKON

 213. RITMIKA

 214. RITEM

 215. (RING MODULATOR) = (RM) = ♦OBROČNI MODULATOR♦

 216. RIFF

 217. RHYTHM AND BLUES

 218. RHODES

 219. (RETROGRADNI POSTOP [VRSTE, SERIJE] = ♦RAKOV POSTOP (VRSTE, SERIJE)♦

 220. (RETROGRADNA INVERZIJA [VRSTE, SERIJE] = ♦RAKOV OBRAT (VRSTE, SERIJE)♦

 221. RESONANČNI AKORD

 222. RESIDUUM

 223. REPETITIVNA GLASBA

 224. REGGAE

 225. REBOP = ♦BEBOP♦ = ♦BOP♦

 226. REALNI ČAS

 227. REALIZACIJSKA NOTACIJA

 228. RAZVOJNO VARIIRANJE = (RAZVOJNA VARIACIJA)

 229. (RAZVOJNA VARIACIJA) = ♦RAZVOJNO VARIIRANJE♦

 230. RAZŠIRJENA TONALITETA

 231. RAZRED VIŠINE TONA/NOTE = (TONSKI RAZRED)

 232. RAZDELILNA PLOŠČA = (PATCH BOARD)

 233. RAP, REP

 234. RAKOV POSTOP (VRSTE, SERIJE) = (♦RETROGRADNI POSTOP [VRSTE, SERIJE]♦)

 235. RAKOV OBRAT (VRSTE, SERIJE) = (♦RETROGRADNA INVERZIJA [VRSTE, SERIJE]♦ )

 236. RAGTIME, RAG

 237. RAČUNALNIŠKA GLASBA = ♦AVTOMATSKA GLASBA♦

 238. PUNKTUALNA GLASBA

 239. PUNKTUALIZEM = ♦POINTILIZEM♦

 240. PUNK (ROCK)

 241. PULZNI VAL

 242. PULZ

 243. PSIHEDELIČNI ROCK, PSIHEDELIČNA ROCK GLASBA = ♦ACID ROCK♦ = ♦HEAD ROCK♦

 244. PROZNA GLASBA

 245. PROTIAKORD

 246. (PROTOTONALNOST)= ♦PROTOTONALITETNOST♦

 247. PROTOTONALITETNOST = (♦PROTOTONALNOST♦)

 248. PROTOTONALITETA

 249. PROSTORSKA GLASBA

 250. PROSTA TONALITETA = SVOBODNA TONALITETA

 251. PROSTA IMPROVIZACIJA = SVOBODNA IMPROVIZACIJA

 252. PROSTA ATONALITETA = SVOBODNA ATONALITETA

 253. PROPORCIONALNA NOTACIJA

 254. PROMETEJEVA LESTVICA

 255. PROMETEJEV AKORD = ♦MISTIČNI AKORD♦ = ♦SKRJABINOV AKORD♦ = ♦SINTETIČNI AKORD♦

 256. PROGRESIVNI JAZZ

 257. PROGRESIVNA TONALITETA

 258. PROGRESIVNI ROCK, PROGRESIVNA ROCK GLASBA

 259. PRIMITIVIZEM

 260. PREPIHOVANJE

 261. PREPARIRANI KLAVIR

 262. PREMIČNI KONCERT

 263. PREDUREJANJE GRADIVA

 264. PRAVOKOTNI NIHAJ, TON, ZVOK, VAL

 265. POVRATNA ZVEZA = (FEEDBACK)

 266. POSTSERIALNA GLASBA

 267. POSTOPNI PROCES

 268. POSTMODERNIZEM = (♦POSTMODERNA♦)

 269. POSTMODERNA = ♦POSTMODERNIZEM♦

 270. POSNEMOVALNIK = (♦EMULATOR♦)

 271. POPULARNA GLASBA

 272. POPEVKA

 273. POP, POP GLASBA

 274. POMOŽNA PARTITURA

 275. POLJE

 276. (POLITONALNOST) = ♦POLITONALITETNOST♦

 277. POLITONALITETNOST = (♦POLITONALNOST♦)

 278. POLITONALITETA

 279. (POLIRITMIKA) = (♦POLIRITMIJA♦) = ♦POLIRITEM♦

 280. (POLIRITMIJA) = (♦POLIRITMIKA♦) = ♦POLIRITEM♦

 281. POLIRITEM = (♦POLIRITMIJA♦) = (♦POLIRITMIKA♦)

 282. (POLIMODALNOST) = (♦POLIMODALITETNOST♦ )

 283. (POLIMODALITETNOST) = (♦POLIMODALNOST♦)

 284. POLIMODALITETA

 285. (POLIMETRIKA) = (♦POLIMETRIJA♦) = ♦POLIMETER♦

 286. (POLIMETRIJA) = (♦POLIMETRIKA♦) = ♦POLIMETER♦

 287. POLIMETER = (♦POLIMETRIJA♦) = (♦POLIMETRIKA♦)

 288. POLIHARMONIJA / POLIHARMONIKA

 289. POLICLUSTER = POLIKLASTER = ♦VEČGROZDJE♦

 290. POLIAKORD

 291. POINTILIZEM = ♦PUNKTUALIZEM♦

 292. PODVRSTA, PODSERIJA

 293. PLURALIZEM

 294. PIRAMIDASTI AKORD

 295. PERMUTACIJA (VRSTE, SERIJE)

 296. PERMEABILNOST

 297. PERFORMANS

 298. PENTATONSKA LESTVICA

 299. PENTATONIKA

 300. PENTAKORD

 301. (PATCH BOARD) = ♦RAZDELILNA PLOŠČA♦

 302. PASOVNA ZAPORA

 303. PASOVNO SITO

 304. PAS = ♦FREKVENČNI PAS♦

 305. PARTITUROFON

 306. PARTITURA ZA REALIZACIJO

 307. PARTITURA ZA POSLUŠANJE

 308. PARCIAL(I), PARCIALNI TON(I), DELNI TON(I)

 309. PARAMETER

 310. (PANTONALNOST) = ♦PANTONALITETNOST♦

 311. PANTONALITETNOST = (♦PANTONALNOST♦)

 312. PANTONALITETA

 313. PANDIATONIKA

 314. OVOJNICA

 315. OSNOVNI TON

 316. OSNOVNA VRSTA, SERIJA = (GRUNDREIHE)

 317. OSNOVNA OBLIKA (VRSTE, SERIJE) = (♦GRUNDGESTALT♦)

 318. OSNI TON

 319. OSCILATOR Z NADZOROM NAPETOSTI = (VCO) = (VOLTAGE-CONTROLLED OSCILLATOR)

 320. OSCILATOR(JI)

 321. ORIENTALSKA LESTVICA

 322. ORGLE

 323. ORGANIZIRANI ZVOK

 324. OPERACIJE Z NAKLJUČJEM

 325. ONE-STEP

 326. (ONDES MUSICALES) = (ONDES MARTENOT) = ♦MARTENOTOVI VALOVI♦

 327. (ONDES MARTENOT) = (ONDES MUSICALES) = ♦MARTENOTOVI VALOVI♦

 328. OMEJENA ALEATORIKA

 329. OLD TIME JAZZ

 330. OKVIRNA NOTACIJA

 331. OKTAVNI FILTER

 332. OKTATONSKA LESTVICA

 333. OKOLJSKA UMETNOST = ♦ENVIRONMENT (ART), ENVIRONMENTALNA UMETNOST♦

 334. OFF BEAT

 335. OKENSKA PARTITURA

 336. ODPRTA OBLIKA (FORMA)

 337. OBROČNI MODULATOR = (RING MODULATOR) = (RM)

 338. OBRAT (VRSTE, SERIJE) = (♦INVERZIJA {VRSTE, SERIJE}♦)

 339. OBMOČJE ŠUMA

 340. OBLIKA VRSTE, SERIJE

 341. (OBJET SONORE) = (ZVOČNI OBJEKT) = ♦ZVOKOVNI OBJEKT♦

 342. (OBJET MUSICAL) = ♦GLASBENI OBJEKT♦

 343. OBARVANI ŠUM

 344. NUMERIČNA NOTACIJA

 345. NOVATRON = ♦BIROTRON♦ = ♦MELOTRON♦

 346. NOVAKORD

 347. (NOVA STVARNOST) = ♦NEUE SACHLICHKEIT♦

 348. NOVA ROMANTIKA = (NOVI ROMANTIZEM)

 349. (NOVA OBJEKTIVNOST) = ♦NEUE SACHLICHKEIT♦

 350. NOVA PREPROSTOST = (NEUE EINFACHHEIT) = (NOVA ENOSTAVNOST)

 351. NOVA GLASBA

 352. NOTACIJA Z NAPOTKI

 353. NIZKOPASOVNO SITO

 354. NEW WAVE = NOVI VAL

 355. NEW ORLEANS JAZZ = (NEWORLEANŠKI JAZZ) = (NEWORLEANSKI JAZZ)

 356. NEW AGE (MUSIC)

 357. NEUE SACHLICHKEIT = NOVA STVARNOST = (NOVA OBJEKTIVNOST)

 358. (NEUE EINFACHHEIT) = ♦NOVA PREPROSTOST♦

 359. NESTALNA TONALITETA

 360. NESLIŠNA GLASBA

 361. NESKONČNI TRAK = (TAPE LOOP)

 362. NERETROGRADNI RITEM

 363. NEOROMANTIKA = (NOVOROMANTIKA) = (NEOROMANTIZEM)

 364. NEOMODALNOST = (NOVOMODALNOST) = (NOVOMODALITETNOST)

 365. NEOMODALITETNOST = (NOVOMODALITETNOST) = (NOVOMODALNOST)

 366. NEOMODALITETA = (NOVOMODALITETA)

 367. NEOKLASICIZEM = (NOVOKLASICIZEM)

 368. NEOBAROK = (NOVOBAROK)

 369. NEKOMBINATORIČNA VRSTA, SERIJA

 370. NEGRO SPIRITUAL = (SPIRITUAL)

 371. NEGATIVNA GLASBA

 372. NEDETERMINACIJA = (INDETERMINACIJA)

 373. NAPRAVA ZA ZAKASNITEV = (DELAY UNIT)

 374. NAPOLITANSKA MOLOVA LESTVICA

 375. NAPOLITANSKA DUROVA LESTVICA

 376. NAKLJUČJE

 377. NADZOROVANA IMPROVIZACIJA

 378. NADZOR NAPETOSTI = (VC) = (VOLTAGE CONTROL)

 379. MUZIKAL = MUSICAL

 380. MUZAK

 381. (MUSIQUE CONCRÈTE) = ♦KONKRETNA GLASBA♦

 382. (MUSIC FOR TAPE, TAPE MUSIC) = ♦GLASBA ZA TRAK♦

 383. MUSIC FOR TAPE, TAPE MUSIC

 384. MUSICAL = MUZIKAL

 385. (MULTITONALNOST) = ♦MULTITONALITETNOST♦

 386. MULTITONALITETNOST = (♦MULTITONALNOST♦)

 387. MULTITONALITETA

 388. MULTIMETER

 389. ♦MULTIMEDIJSKA (UMETNOST)♦ = ♦MULTIMEDIA (ART)♦ = ♦INTERMEDIA (ART)♦ = ♦MIXED MEDIA (ART)♦

 390. ♦MULTIMEDIJ♦= ♦MULTIMEDIA (ART) ♦ = ♦INTERMEDIA (ART)♦ = ♦MIXED MEDIA (ART)♦

 391. MULTIMEDIA (ART) = ♦INTERMEDIA (ART)♦ = ♦MIXED MEDIA (ART)♦

 392. MULTIFON

 393. MORFOFON

 394. MONTAŽA, TEHNIKA MONTAŽE

 395. MOMENT, MOMENTNA OBLIKA

 396. MODUS Z OMEJENIMI MOŽNOSTMI TRANSPOZICIJE

 397. MODUS

 398. MODULNI SINTETIZATOR

 399. MODULACIJA ZVOKOV(N)E BARVE

 400. MODULATOR

 401. MODULACIJA FREKVENCE = (FM) = (FREQUENCY MODULATION)

 402. MODULACIJA FAZE = ♦FAZNI POMIK♦ (D 1)

 403. MODULACIJA AMPLITUDE = (AM) = (AMPLITUDE MODULATION)

 404. MODULACIJA

 405. MODUL

 406. MODRI ŠUM

 407. MODERN JAZZ

 408. MODERNIZEM

 409. MODERNA, GLASBENA

 410. MODERNA GLASBA

 411. (MODALNOST) = (♦MODALITETNOST♦)

 412. (MODALITETNOST) = (♦MODALNOST♦)

 413. MODALITETA

 414. MOBILNA OBLIKA

 415. MIXED MEDIA (ART) = ♦INTERMEDIA (ART)♦ = ♦MULTIMEDIA (ART)♦

 416. MISTIČNI AKORD = ♦SINTETIČNI AKORD♦ = ♦PROMETEJEV AKORD♦ = ♦SKRJABINOV AKORD♦

 417. MINIMALNA GLASBA

 418. MIKSTURTRAVTONIJ

 419. (MIKROTONALNOST) = ♦MIKROTONALITETNOST♦

 420. MIKROTONALITETNOST = (♦MIKROTONALNOST♦)

 421. MIKROTONALITETA

 422. (MIKROTON) = ♦MIKROSTOPINJA♦

 423. MIKROSTOPINJA = (MIKROTON)

 424. MIKROPOLIFONIJA

 425. MIKROINTERVALNA LESTVICA

 426. MIKROINTERVAL

 427. MIDI

 428. MIDDLE OF THE ROAD

 429. (METRIČNA MODULACIJA) = ♦METRSKA MODULACIJA♦

 430. METRIKA

 431. (METRIČNA DISONANCA) = ♦METRSKA DISONANCA♦

 432. METRSKA MODULACIJA = (METRIČNA MODULACIJA)

 433. METRSKA DISONANCA

 434. METER

 435. (METATONALNOST) = ♦METATONALITETNOST♦

 436. METATONALITETNOST = (♦METATONALNOST♦)

 437. METATONALITETA

 438. METAGLASBA

 439. MEŠANICA ZVOKOV

 440. MEŠANICA TONOV

 441. MERSEYBEAT

 442. MERA

 443. MELOTRON = ♦BIROTON♦ = ♦NOVATRON♦

 444. MELOKORD

 445. MELODIJA ZVOKOV(N)IH BARV = (♦KLANGFARBENMELODIE♦)

 446. MEDITATIVNI ROCK

 447. MEDITATIVNA GLASBA

 448. MARTENOTOVI VALOVI = (ONDES MARTENOT) = (ONDES MUSICALES)

 449. MAKROČAS/MIKROČAS

 450. MAMBO

 451. MAINSTREAM (JAZZ) = (JAZZ GLAVNE STRUJE)

 452. MADŽARSKA MOLOVA LESTVICA

 453. MADŽARSKA DUROVA LESTVICA

 454. (LOOP) = ♦ZANKA♦

 455. (LIVE ELECTRONICS)

 456. (LIVE ELECTRONIC MUSIC)

 457. LINEARNI KONTRAPUNKT

 458. LIDIJSKA MOLOVA LESTVICA

 459. LETRIZEM

 460. LESTVICA TRAJANJA (TONA)

 461. LESTVICA TEMPA

 462. LESTVICA

 463. LESLIE

 464. LEAD

 465. LATINSKI ROCK

 466. LATINSKI JAZZ

 467. KVINTNI AKORD

 468. KVARTNI AKORD

 469. KVARTNA HARMONIJA

 470. KVADROFONIJA = ♦TETRAFONIJA♦

 471. KROŽNA PARTITURA

 472. KROMATIZEM = ♦KROMATIKA♦

 473. KROMATIKA = ♦KROMATIZEM♦

 474. KROMATIČNI KLASTER

 475. KRIŽNA RITMIKA

 476. KRIŽNA MODULACIJA

 477. KRAUT ROCK

 478. KONKRETNA GLASBA = (♦MUSIQUE CONCRÈTE♦)

 479. KONCEPTUALNI ALBUM = ♦CONCEPT ALBUM♦

 480. KOMBINATORIČNOST

 481. KOMBINATORIČNA VRSTA/SERIJA

 482. KOMATSKA LESTVICA

 483. KOLEKTIVNA SKLADBA

 484. KOLEKTIVNA IMPROVIZACIJA

 485. KOLAŽ, KOLAŽNA TEHNIKA (SKLADANJA) = (COLLAGE)

 486. KLAVARSKRIBO = (KLAVARSCRIBO)

 487. (KLAVARSCRIBO) = ♦KLAVARSKRIBO♦

 488. (KLANGKOMPOSITION) = ♦SKLADANJE ZVOKA♦ = ♦SKLADBA IZ ZVOKA♦

 489. (KLANGFARBENMELODIE) = ♦MELODIJA ZVOKOV(N)IH BARV♦

 490. KLASTER = ♦CLUSTER♦ = ♦(TONSKI) GROZD♦

 491. KANSAS CITY JAZZ

 492. KALIPSO = CALYPSO

 493. KALEIDOFON

 494. KAKOFONIJA

 495. JUNGLE MUSIC, JUNGLE STYLE

 496. JUMP; HARLEM JUMP

 497. JUKE BOX, DŽUBOKS

 498. JUG BAND

 499. JAZZ ROCK = ♦ROCK JAZZ♦

 500. (JAZZ GLAVNE STRUJE) = ♦MAINSTREAM JAZZ♦

 501. JAZZ

 502. JAM, JAM SESSION

 503. (JAKOST) = (♦DINAMIKA♦) = ♦INTENZITETA (TONA)♦

 504. IZVEDENA VRSTA/SERIJA = ♦DERIVACIJSKA VRSTA, SERIJA♦

 505. IZVEDBENA PARTITURA

 506. IZVEDBA V REALNEM ČASU

 507. IZNIHAVANJE

 508. IZKLJUČENA TONALITETA = SUSPENDIRANA TONALITETA

 509. IZENAČEVALNIK = (EKVALIZATOR) = (EQUALIZER)

 510. IRACIONALNI RITEM

 511. IONIKA

 512. (INVERZIJA (VRSTE, SERIJE)) = ♦OBRAT (VRSTE; SERIJE)♦

 513. INTUITIVNA GLASBA

 514. INTONARUMORI

 515. INTERMEDIA (ART); ♦INTERMEDIJSKA UMETNOST♦ = ♦MIXED MEDIA (ART)♦ = ♦MULTIMEDIA ART♦

 516. INTENZITETA (TONA) = (♦DINAMIKA♦) = (♦GLASNOST♦)

 517. (INTERFACE) = ♦VMESNIK♦

 518. INSTRUMENTALNO GLEDALIŠČE

 519. INDIVIDUALNA OBLIKA

 520. (INDETERMINACIJA) = ♦NEDETERMINACIJA♦

 521. IMPULZ

 522. IMPROVIZACIJA

 523. IMPRESIONIZEM

 524. HOT, HOT JAZZ, HOT MUSIC

 525. HONKY-TONK(Y)(-PIANO), HONKY-TONK(Y)(-MUSIC)

 526. HIT

 527. HIPERKROMATIKA = ♦ULTRAKROMATIKA♦

 528. HILLBILLY (MUSIC), HILLBILLY JAZZ

 529. HETERONOMNA GLASBA

 530. (HETEROMETRIKA) = (♦HETEROMETRIJA♦) = ♦HETEROMETER♦

 531. (HETEROMETRIJA) = (♦HETEROMETRIKA♦) = ♦HETEROMETER♦

 532. HETEROMETER = (♦HETEROMETRIJA♦) = (♦HETEROMETRIKA♦)

 533. HELLERTION

 534. HETEROFONIJA

 535. HELIOFON

 536. HEKSAKORD

 537. HEAVY ROCK, HEAVY METAL (ROCK)

 538. HEAD ROCK = ♦ACID ROCK♦ = ♦PSIHEDELIČNI ROCK, PSIHEDELIČNA ROCK GLASBA♦

 539. HARMONIK, HARMONIKI, HARMONIČNI TON(I)

 540. HARMONIJA, HARMONIKA

 541. HARMONIČNI KLASTER

 542. HARLEMSKI SLOG

 543. HARD ROCK

 544. HARD BOP

 545. HAPPENING

 546. HAMMONDOVE ORGLE

 547. (GRUPNA IMPROVIZACIJA) = ♦SKUPINSKA IMPROVIZACIJA♦

 548. (GRUPA) = ♦SKUPINA, SKUPINSKA SKLADBA♦

 549. (GRUNDREIHE) = ♦OSNOVNA VRSTA, SERIJA♦

 550. (GRUNDGESTALT) = ♦OSNOVNA OBLIKA♦ (VRSTE, SERIJE)

 551. GROZD = ♦CLUSTER♦ = ♦KLASTER♦ = (TONSKI) GROZD

 552. GRAFIČNA NOTACIJA

 553. GOVORNO PETJE = (SPRECHGESANG)

 554. GOSTOTA

 555. GOVORNA SKLADBA

 556. GOSPEL

 557. GLASBENO GLEDALIŠČE

 558. GLASBENI REALIZEM

 559. GLASBENI OBJEKT = (OBJET MUSICAL)

 560. GLASBENA PROZA

 561. GLASBENA GRAFIKA

 562. GLASBE SVETA

 563. GLASBA ZA TRAK = (MUSIC FOR TAPE, TAPE MUSIC)

 564. GLASBA ZA OČI

 565. GLASBA ZA BRANJE

 566. GLASBA ŠUMA, HRUPA

 567. GLASBA NA PAPIRJU

 568. GLASBA KOT POHIŠTVO

 569. GLASBA 20. STOLETJA

 570. GENERATOR ŽAGASTEGA NIHAJA/TONA/ZVOKA/VALA

 571. GENERATOR TRIKOTNEGA NIHAJA/TONA/ZVOKA/VALA

 572. GENERATOR ŠUMA

 573. GENERATOR SINUSNIH SIGNALOV (RC)

 574. GENERATOR PRAVOKOTNEGA NIHAJA/TONA/ZVOKA/VALA

 575. GENERATOR SINUSNEGA NIHAJA/TONA/VALA

 576. GENERATOR NAKLJUČJA

 577. GENERATOR OVOJNICE

 578. GENERATOR BELEGA ŠUMA

 579. GENERATOR(JI)

 580. GEBRAUCHSMUSIK = (UPORABNA GLASBA)

 581. FUTURIZEM

 582. FUSION, FUZIJA

 583. FUNK(Y), FUNKY JAZZ

 584. (FREQUENCY MODULATION) = (FM) = ♦MODULACIJA FREKVENCE♦

 585. FREKVENČNI PAS = PAS

 586. FREE JAZZ

 587. ♦FOXTROT♦, FOKSTROT

 588. FOTOTON = ♦SVETLOBNE ORGLE♦

 589. FORMULA

 590. FORMANT(I)

 591. FORMALIZEM, GLASBENI

 592. FONOPLASTIKA

 593. FONOGEN

 594. FOLK ROCK

 595. FOLKLORIZEM

 596. FOLK, FOLK GLASBA, FOLK SLOG

 597. FLUXUS

 598. (FM) = (FREQUENCY MODULATION) = ♦MODULACIJA FREKVENCE♦

 599. FILTER ZVOKOV(N)E BARVE = ♦FILTER FORMANTOV♦

 600. FILTER ŠUMA

 601. FILTER ZA NADZOR NAPETOSTI = (VCF) = (VOLTAGE-CONTROLLED FILTER)

 602. FILTER FORMANTOV = FILTER ZVOKOV(N)E BARVE

 603. FILTER, FILTRI

 604. FIBONACCIJEVA VRSTA

 605. (FEEDBACK) = ♦POVRATNA ZVEZA♦

 606. FAZNI POMIK = ♦MODULACIJA FAZE♦

 607. FAZA

 608. FAKTURA

 609. ETEROFON = ♦TEREMIN♦ = ♦TEREMINOVOX♦ = (THEREMIN) = (THEREMINOVOX)

 610. (EQUITON)

 611. (EQUALIZER)

 612. ENVIRONMENT (ART), ENVIRONMENTNA UMETNOST, ♦OKOLJSKA UMETNOST♦

 613. ENOINTERVALNA VRSTA, SERIJA

 614. ENIGMATSKA LESTVICA

 615. (EMULATOR) = ♦POSNEMOVALNIK♦

 616. EMIRITON

 617. EMIKON

 618. EMANCIPACIJA DISONANCE

 619. (ELEKTRONSKI STUDIO) – STUDIO ZA ELEKTRONSKO GLASBO

 620. ELEKTRONSKI GLASBENI INSTRUMENTI

 621. ELEKTRONSKI MONOKORD

 622. ELEKTRONSKE ORGLE

 623. ELEKTRONSKA GLASBA

 624. (♦ELEKTRONIČNI STUDIO♦) = ♦ELEKTRONSKI STUDIO♦ = ♦STUDIO ZA ELEKTRONSKO GLASBO♦ = (♦STUDIO ZA ELEKTRONIČNO GLASBO♦)

 625. (♦ELEKTRONIČNI MONOKORD♦)= ♦ELEKTRONSKI MONOKORD♦

 626. (ELEKTRONIJSKI GLASBENI INSTRUMENTI) = ♦ELEKTRONSKI GLASBENI INSTRUMENTI♦

 627. (ELEKTRONIJSKE ORGLE) = ♦ELEKTRONSKE ORGLE♦

 628. (ELEKTRONIŠKA GLASBA) = ♦ELEKTRONSKA GLASBA♦

 629. ELEKTRONISCHE MUSIK

 630. ELEKTRONIJ

 631. ELEKTROKORD

 632. ELEKTROFONSKA GLASBA

 633. ELEKTROFON

 634. ELEKTROAKUSTIČNI GLASBENI INSTRUMENTI

 635. ELEKTROAKUSTIČNE ORGLE

 636. ELEKTROAKUSTIČNA GLASBA

 637. ELEKTRIČNI JAZZ

 638. ELEKTRIČNI KLAVIR

 639. ELEKTRIČNI GLASBENI INSTRUMENTI

 640. ELEKTRIČNA KITARA

 641. EKVITON = (EQUITON)

 642. (EKVALIZATOR)

 643. EKSPRESIONIZEM

 644. EKSPERIMENT, EKSPERIMENTALNA GLASBA

 645. EKSOTIZEM

 646. EAST COAST JAZZ

 647. (AM)

 648. (AMETRIJA)

 649. DIRTY TONES (NOTES)

 650. (DVANAJSTINA TONA)

 651. DVANAJSTINA STOPINJE = (DVANAJSTINA TONA)

 652. (AMPLITUDE MODULATION)

 653. DRIVE

 654. (ANTITONALNOST)

 655. (DODEKAFONIJA) = ♦DVANAJSTTONSKA TEHNIKA (SKLADANJA)♦

 656. ACID ROCK = ♦HEAD ROCK♦ = 
♦PSIHEDELIČNI ROCK, PSIHEDELIČNA ROCK GLASBA♦

 657. DODANA VREDNOST = (♦VALEUR AJOUTÉE♦)

 658. ADITIVNA SINTEZA ZVOKA

 659. DIXIELAND = ♦DIKSILEND♦

 660. ADITIVNI RITEM

 661. DIVIZIONIZEM

 662. AFRO ROCK

 663. DISOCIIRAN ČAS

 664. AFROKUBANSKI JAZZ

 665. DISCO (MUSIC, SOUND), DISKO (GLASBA, ZVOK)

 666. AGREGAT

 667. DINAMOFON = ♦TELHARMONIJ♦

 668. AKCIJSKA GLASBA

 669. DINAMIZEM

 670. AKCIJSKA NOTACIJA

 671. DVANAJSTTONSKA GLASBA

 672. AKORD

 673. DVANAJSTTONSKA IGRA

 674. AKUZMATIKA, AKUZMATIČNA GLASBA

 675. ALEATORIČNA GLASBA

 676. ALFANUMERIČNA NOTACIJA = ♦ČRKOVNO-ŠTEVILČNA NOTACIJA♦

 677. DVANAJSTTONSKO POLJE

 678. DVANAJSTTONSKA VSEINTERVALNA VRSTA, SERIJA = ♦VSEINTERVALNA VRSTA, SERIJA♦

 679. DVANAJSTTONSKA VRSTA, SERIJA

 680. DVANAJSTTONSKI AKORD

 681. DVANAJSTTONSKA TEHNIKA (SKLADANJA) = (♦DODEKAFONIJA♦)

 682. ALEATORIKA

 683. ALGORITEMSKA GLASBA

 684. ALGORITEMSKI SINTETIZATOR

 685. ALIKVOT(I), ALIKVOTNI TON(I)

 686. ALŽIRSKA LESTVICA

 687. AMBIENTALNA GLASBA

 688. ANALIZA SPEKTRA = ♦ANALIZA ZVOKA♦ = (SPEKTRALNA ANALIZA)

 689. ANALOGNI SINTETIZATOR

 690. ANTIGLASBA

 691. ANTITONALITETA

 692. ANTITONALITETNOST = (♦ANTITONALNOST♦)

 693. ARANŽMA

 694. ART ROCK, UMETNOSTNI ROK

 695. ATEMATIČNOST

 696. ATEMATIZEM

 697. ATONALITETA

 698. ATONALITETNA GLASBA = (♦ATONALNA GLASBA♦)

 699. ATONALITETNOST = (♦ATONALNOST♦)

 700. ATONIKALITETA, ATONIKALITETNOST, ATONIKALNOST

 701. AVANTGARDA, AVANTGARDNA GLASBA

 702. AVTENTIČNA GLASBA

 703. AVTONOMNA GLASBA

 704. AVTOMATSKA GLASBA = ♦RAČUNALNIŠKA GLASBA♦

 705. BITONALITETA

 706. BIROTRON = ♦MELOTRON♦ = ♦NOVATRON♦

 707. BIO GLASBA

 708. BIG BAND

 709. BIAKORD

 710. BEND

 711. BELI ŠUM

 712. BEGUINE

 713. BEBOP = ♦BOP♦ = ♦REBOP♦

 714. BEAT

 715. BATERIJA

 716. BARVA ZVOKA

 717. BARVA TONA

 718. (BARVA)

 719. BARBARIZEM

 720. BAND

 721. BACKGROUND

 722. (BITONALNOST) = ♦BITONALITETNOST♦

 723. BITONALITETNOST = (♦BITONALNOST♦)

 724. CHICAGO JAZZ

 725. CHARLESTON

 726. CHA-CHA-CHA

 727. CELICA

 728. CALYPSO

 729. CAKEWALK

 730. BRUlTIZEM

 731. BREAK

 732. BOSTONSKI VALČEK, BOSTON

 733. BOOGlE-WOOGlE

 734. BOP = ♦BEBOP♦ = ♦REBOP♦

 735. BLUES LESTVICA

 736. BLUES

 737. BLUE NOTE(S)

 738. BLUEGRASS (MUSIC)

 739. BLOK

 740. BLOCK CHORDS

 741. BOSSA NOVA

 742. CLUSTER

 743. CHORUS

 744. COUNTRY ROCK

 745. COUNTRY (MUSIC), COUNTRY GLASBA

 746. COUNTRY BLUES

 747. COUNTRY AND WESTERN (MUSIC)

 748. COOL JAZZ

 749. CONCEPT ALBUM

 750. COMBO

 751. (COLLAGE)

 752. (CLUSTERKOMPOSITION) = ♦SKLADANJE KLASTROV♦ = ♦SKLADBA IZ KLASTROV♦

 753. CLAVIVOX

 754. CLAVINET = (KLAVINET)

 755. (CELOTONSKI AKORD)

 756. (CELOTONSKA LESTVICA)

 757. CELOSTOPINJSKI AKORD = (CELOTONSKI AKORD)

 758. CELOSTOPINJSKA LESTVICA = (CELOTONSKA LESTVICA)

 759. CITY BLUES

 760. CITAT, CITATNA TEHNIKA (SKLADANJA)

 761. CIGANSKA LESTVICA

 762. ČAČAČÁ

 763. DIKSILEND

 764. DIGlTALNI SINTETIZATOR

 765. DIATONIČNI KLASTER

 766. DETROIT SOUND

 767. DETEKTOR OVOJNICE

 768. DERIVACIJSKA VRSTA, SERIJA = ♦IZVEDENA VRSTA, SERIJA♦

 769. DERIVACIJA, IZVAJANJE

 770. (DELTASTI NIHAJ, TON, ZVOK, VAL) = ♦TRIKOTNI NIHAJ, TON, ZVOK, VAL♦

 771. DELNI TON(I)

 772. DELO V NASTAJANJU

 773. (DELAY)

 774. ČRNI ZVOK

 775. ČRKOVNO-ŠTEVILČNA NOTACIJA = ♦ALFANUMERIČNA NOTACIJA♦

 776. (ČETRTTON)

 777. ČETRTSTOPINJSKA GLASBA = (ČETRTTONSKA GLASBA)

 778. ČETRTSTOPINJA = (ČETRTTON)

 779. ČASOVNO POLJE

 780. ČARLSTON

 781. CREOLE JAZZ

 782. DINAFON

 783. (DINAMIKA) = (♦JAKOST♦) = ♦INTENZITETA (TONA)♦

error: Content is protected !!