DIVIZIONIZEM

ANG: divisionism.

ET: Lat. divisio = deljenje, razstavljanje, iz dividere = deliti, odvajati (‹KLU›, 148).

D: Pri nekaterih teoretikih isto kot pointilizem.

KM: Pripona -izem se navadno nanaša na nazive za slog, obdobje ipd. […] Prim. KM pointilizma.

PRIM: pointilizem = punktualizem.

‹FR›, 23

error: Content is protected !!