FILTER FORMANTOV = FILTER ZVOKOV(N)E BARVE

ANG: formant filter; NEM: Formantfilter, Klangfarbenfilter.

ET: Formant(i); filter.

D: 1) »(Naziv za) elektronski filter, ki poudari izključno ozek frekvenčni pas. Filtri formanta se uporabljajo za menjavanje barve v generiranih oblikah valov.« (‹PR›, 31)

2) »(Naziv za) pasovni filter, ki rabi za poudarjanje tistih formantov, ki pomembno določajo vokalno in instrumentalno zvočnost. Pogosto se uporabljajo pri oblikovanju zvoka pri elektronskih glasbenih instrumentih.« (‹HI›, 162)

KM: Eden od elektronskih glasbenih instrumenov, v katerem se f. f. uporablja za oblikovanje zvoka, je elektronski monokord.

KR: Obe D sta nesmiselni in kar najbolje govorita o nesmiselnosti samega pojma. V D 1 je nejasno, zakaj bi to moral biti prav ozek frekvenčni pas. V D 2 pa je vprašljivo, kakšno zvezo z oblikovanjem zvoka pri elektronskih glasbenih instrumetnih imajo tisti formanti, ki pomembno določajo vokalno in instrumentalno zvočnost.

Naziv je na določen način tavtološki: vsako filtriranje tona, zvoka ali šuma je pravzaprav spreminjanje njegove barve. F. f. bi torej morali biti samo tisti filtri, ki filtrirajo izključno formante kot parciale, ki pomembno določajo barvo.

GL: elektronska glasba, elektronski glasbeni instrumenti, filter, formant,

zvokov(n)a barva = (barva) = barva zvoka = (zvočna barva).

PRIM: filter za nadzor napetosti = (VCF) = (voltage-controlled filter), filter šuma, nizkoprepustno sito, oktavni filter, pasovnoprepustni filter, pasovna zapora, univerzalni filter, visokoprepustni filter .

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!