OBLIKA VRSTE, SERIJE

ANG: set form, set-form (set complex, set-complex); NEM: Reihenform; FR: forme de la série; IT: forma de la serie.

ET: Serija.

D: »Naziv za katerokoli od oseminštiridesetih različnih oblik dvanajsttonske vrste, serije, ki jo dobimo s transpozicijo štirih transformacij dvanajsttonske vrste, serije (osnovne oblike, obrata, rakovega postopa in rakovega obrata) na vseh dvanajstih tonih kromatične lestvice.« (‹FR›, 81)

KR: Že iz D je jasno, kako težko je pojmu določiti natančen pomen: govori se o »štirih transformacijah« dvanajsttonske vrste, serije in se pri tem navaja tudi osnovno obliko, čeprav to ni transformacija; transformacije (osnovne oblike) so torej obrat, rakov postop in rakov obrat. Treba bi bilo torej razdeliti 48 o. v. na tri ravni: 1) osnovno obliko; 2) iz nje izpeljane o. brez transpozicije: obrat, rakov postop in rakov obrat; 3) preostalih 42 o., do katerih prihaja s transpozicijo o. iz 1) in 2).

Predlog je pomanjkljiv iz dveh razlogoGL: 1) Ne obstaja poenotena terminologija, ki bi lahko natančno razdelila predlagane tri ravni: a) osnovna oblika predlaga stalno prioriteto, čeprav so v teoriji dvanajsttonske in serialne tehnike vse o. v. (vsaj teoretično) enakovredne; b) na drugi ravni se tri »izpeljane oblike« mešajo npr. z derivacijsko vrsto, serijo, s pojmom, ki povsem legitimno in jasno označuje eno o. v. in je pandan segmentu vrste, serije (derivacija in segmentacija sta dva zelo pomembna postopka v dvanajsttonski in serialni tehniki). 2) Kot tudi v D se s to omejitvijo pomena o. v. izključujejo vse tiste o. v., ki so izven o., uokvirjenih z navedenimi tremi ravnemi, so pa pomemben del dvanajsttonske in serialne tehnike, katere bi o. v. kot nadpomenka absolutno morala vključiti, predvsem zaradi načela teoretične enakovrednosti vseh o. v. Neke konstruktivne rešitve tu ni moč predložiti. Teorije skladateljev ponujajo polovične rešitve (Babbittova je na ANG- in ameriškem govornem območju poskušala ponuditi nekakšne vseobsežne terminološke rešitve, vendar brez izrazitih rezultatov; Schönbergova povzroča le še večjo zmedo, sploh če vzamemo v poštev njegove površne prevode NEM-pojmov v ANG: npr. Grundgestalt kot »basic set«, »basic row«, pri čemer še vedno ni jasno, ali je Grundgestalt res točna osnovna oblika vrste, serije ali gre za kaj drugega; gl. KR osnovne oblike vrste, serije), ki jim ni nikoli uspelo priti v kakšen vsaj malo bolj sklenjen pojmovni sistem. Zato se predlaga raba o. v. z zavestjo o dvoumnosti in pojmovni nenatančnosti, ki ju vsebuje.

Kot dodatni primer za pravkar navedeno lahko uporabimo obdelavo pojma v (sicer izjemno zanesljivem) ‹EH›, 281–282. Tam so v o. v. uvrščene celo lestvice, kar je seveda nesprejemljivo. V ‹L›, 470, je naveden NEM-pojem »Ablaufform« kot sopomenka pojma »Reihenform« ter povsem napačne ustreznice v ANG (=»chain/serial form«), FR (=»forme sérielle«) in IT (=»forma seriale«).

GL: agregat (D 2), derivacijska vrsta, serija, dvanajsttonska tehnika (skladanja) = (dodekafonija), dvanajsttonska vrsta, serija, dvanajsttonska vseintervalna vrsta, serija = vseintervalna vrsta, serija, heksakord, enointervalna vrsta, serija, kombinatorična vrsta, serija, nekombinatorična vrsta, serija, vrsta, obrat (vrste, serije) = (inverzija [vrste, serije]), osnovna vrsta, serija = (Grundreihe), osnovna oblika (vrste, serije) = (Grundgestalt), pentakord, podvrsta, podserija, predurejanje gradiva , rakov postop (vrste, serije) = (retrogradni postop [vrste, serije]), rakov obrat (vrste, serije) = (retrogradna inverzija [vrste, serije]), segment (vrste, serije), sekundarna vrsta, serija, serija, serialna tehnika (skladanja), simetrična vrsta, serija, vseintervalna vrsta, serija = dvanajsttonska vseintervalna vrsta, serija, vsekombinatorična vrsta, serija , tetrakord, transpozicija (vrste, serije), trikord, zrcalni obrat (vrste, serije) = (zrcalna inverzija [vrste, serije]).

‹JON›, 272–276

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!