HARMONIČNI KLASTER

AN: harmonic cluster; NEM: Flageolett-cluster.

ET: Harmonik, harmoniki, harmonični ton(i); klaster.

D: »(Naziv za) klaster, ki se dobi z brezzvočnim pritiskom na določeno število tipk na klavirju, ki potem omogočajo resonančno nihanje strun, ki ga spodbudi zaigrani klaster.« (‹FR›, 37)

KR: V ‹HI›, 99, se harmonični klaster imenuje »flažoletni klaster«, po zgledu flažoletnih tonov na strunskih glasbilih. Pojem ni povsem pravilen, ker se harmonični klaster ustvarja s povsem drugačno tehniko, pa še to izključno na klavirju.

Ali je harmonični klaster dejansko klaster, je odvisno tudi od tega, katere tipke na klavirju so brezzvočno pritisnjene oz. katere strune lahko resonančno nihajo. Če gre za intervale, ki ne ustrezajo D klastra (torej če ne gre za male in velike sekunde), potem pojem ni primeren za uporabo. (V ‹FR›, 38, se omenja »harmonični odmev«, ki bi lahko ustrezal zvoku, ustvarjenemu na način, ki je že opisan in ne ustreza harmoničnemu klastru.)

GL: agregat (D 1), klaster, harmonik, harmoniki, harmonični ton(i).

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!