POLIHARMONIJA / POLIHARMONIKA

ANG: polyharmony.

ET: Predpona poli- iz grš. polý = mnogo; harmonija.

D: »(Naziv za) zaporedje poliakordov.« (COWELL 1969: 25)

KR: Razprava v ‹JON›, 225–226, pojasnjuje sklep, da je pojem najbolje uporabljati v smislu, v katerem ga uporablja Cowell v svoji skladateljski teoriji (gl. D 3 poliakorda). Millerjevo prizadevanje glede razlikovanja p. in politonalitete se ne zdi prav spodbudno: v nasprotju s politonaliteto v p. bi po njegovo moralo biti govora o zaporedju poliakordov v eni in isti tonaliteti. Naslednji primer iz Petruške Stravinskega je npr. poliharmonski in ne politonaliteten:

(MILLER 1930: 98)

Takšne razprave o skoraj nepomembnih podrobnostih spominjajo na problematičen odnos med biakordom in poliakordom (gl. KR biakorda in poliakorda) oziroma med bitonalnostjo in politonaliteto (gl. KM bitonalnosti in kritiko tonalitete).

GL: biakord, harmonija, poliakord, politonaliteta.

‹FR›, 67 = vodilka k poliakordu

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!