SOCIALISTIČNI REALIZEM

ANG: socialist realism; NEM: sozialistischer Realismus.

ET: Lat. socialis = družbeni, iz socius = tovariš (‹KLU›, 681); realizem, glasbeni.

D: »(Naziv za) umetnost, ki mora biti nacionalna po obliki, po vsebini pa socialistična … Na slogovni ravni zahtva socialistični realizem ohranitev tonalitetnega sistema …, ki mora temeljiti na folklornih modalitetah1 ruskih pesmi in izvirnih pesmi iz drugih republik v Sovjetski zvezi. Doktrina socialističnega realizma se osredotoča na nacionalni razvoj oper in posvetnih oratorijev, v katerih je revolucionarne ideale mogoče izraziti z besedami in glasbo. V libretih večine sovjetskih oper in v scenarijih baletov je poudarjena aristotelska formula katarze prek usmiljenja in terorja. Še zlasti se priporočajo patriotske vsebine; oblikovane so po tridelni formuli, ki predlaga srečen začetek, nepričakovano grozo v srednjem delu in se zaključuje z zmago nad sovražnikom.« (‹SLON›, 1490)

GL: formalizem, glasbeni, realizem, glasbeni.

‹M›, 533; ‹THO›, 215–220

1 V izvirniku se navaja »folk modalities«. Gl. KR folka, folk glasbe, folk stila.

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!