RAGTIME, RAG

ANG: ragtime, rag-time, Ragtime 1870; NEM: Ragtime, Klavierstil (4/4); FR: ragtime, style pianistique; IT: ragtime, stile pianistico.

ET: ANG rag(ged) time = na več mestih presekan, prerezan, pretrgan takt (HUNKEMÖLLER 1984: 1).

RAGTIME, RAG: Jopplin, Mapple Leaf Rag

D: 1) »(Naziv za) instrumentalni žanr, primarno za klavir, ki se je razvil iz elementov koračnice, polke in cakewalka ter je pomembno vplival na razvoj jazza. Za ragtime je značilno melodično sinkopiranje v stilizirani tehniki off beata (v desni roki) nad pravilnim beatom (v levi roki).« (‹HI›, 380; ‹RAN›, 680)

2) »Naziv za New Orleans jazz, preden se je pojavil pojem jazz.« (‹HI›, 380)

KM: S. Joplin, Maple Leaf Rag (1899), 9.–11. takt z nakazanimi sinkopami (‹M›, 538; gl. spodnji primer).

D 2 v viru ni dokumentirana. V HUNKEMÖLLER 1984, kjer je temeljito raziskana zgodovina pojma, takšna možnost sploh ni omenjena. Obstaja sicer trditev, da bi zgodovina r. – z določenimi zamejitvami – lahko bila analogna zgodovini bluesa (HUNKEMÖLLER 1984: 6–7).

Ustreznice za izvirni ANG naziv v NEM, FR in IT so ponujeni v ‹BR›, 238–239, in sicer kot njegova (napačna) interpretacija. Kot je razvidno iz ‹L›, 461, in iz ‹P›, 275, je ANG pojem postal mednaroden.

GL: beat, charleston, jazz, New Orleans jazz, off beat, shimmy.

‹APE›, 239; ‹BASS›, IV, 56; ‹BKR›, IV, 7; ‹DG›, 469–470; ‹FR›, 72–73; ‹GR›, 146; ‹GRJ›, II, 345–346; ‹GR6›, XV, 537–540; ‹HK›, 307; ‹HO›, 861; ‹IM›, 311; ‹KN›, 167; ‹LARE›, 1304–1305; ‹M›, 538; ‹MELZ›, Ill, 159–160; ‹RIC›, Ill, 527–528; ‹RL›, 780; ‹SLON›, 1484–1485

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!