MULTITONALITETA

ANG: multitonality.

ET: Lat. multus = mnogi, večkraten; tonaliteta.

D: »Naziv za tonalitetno shemo, tipično za pozno 19. stoletje, po kateri se pogosto spreminja tonaliteta skladbe.« (‹APE›, 185).

KM: Grš. predpona poly- je sopomenka lat. predpone multi-, ter bi multitonaliteta torej morala biti sopoemka politonalitete. A to ne drži!

GL: antitonaliteta, atonikaliteta, atonikalitetnost, atonikalnost, bitonalilteta, nestalna tonaliteta, pantonaliteta, politonaliteta, progresivna tonaliteta, razširjena tonaliteta, prosta tonaliteta, suspendirana tonaliteta.

PRIM: atonaliteta, metatonaliteta, mikrotonaliteta, multitonalitetnost = (multitonalnost), prototonaliteta, prosta tonaliteta, tonaliteta.

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!