OLD TIME JAZZ

ANG: old time jazz, old-time-jazz, New Orleans 1900; NEM: Old-Time-Jazz, erste Form des schwarzen Jazz; FR: old time jazz, première forme de jazz; IT: old time jazz, prima forma del jazz.

ET: ANG old time = stara doba, stari časi; jazz.

D: »(Naziv za) izvirno vrsto jazza, ki se je razvila na jugu Združenih držav Amerike, in sicer s povezovanjem pretežno vokalne afroameriške črnske folklore1, negro spirituala, bluesa itn. ter amerikanizirane evropske ljudske, plesne in zabavne glasbe. Skupaj z New Orleans jazzom, dixielandom in Chicago jazzom old time jazz določa prvo ključno obdobje v razvoju jazza (1890–1929).« (‹HI›, 328–329)

KM: Termini v ANG, NEM, FR in IT, ki se od izvirnika razlikujejo, so predstavljeni v ‹BR›, 236–237. Gre le za opise, ne pa za ustreznice izvirnega pojma, kjer bi poudarek moral biti na vrsti in ne na obliki (formi).

KR: Uporaba prevedenega pojma (= »jazz (iz) starejše dobe«) ni priporočljiva, saj v njem niso dovolj izražene slogovne značilnosti iz izvirnika. Zato se tudi v NEM, FR in IT najpogosteje uporablja izvirna ANG-oblika.

Oblika pojma z vezajem je tudi v ANG, pogosteje v NEM, ne pa tudi v FR in IT. Priporoča se uporaba brez vezaja.

GL: blues, Chicago jazz, dixieland, jazz, negro spiritual = (spiritual), New Orleans jazz.

1 V izvirniku: »Negerfolklore«. Gl. KR folka, folk glasbe, folk sloga.

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!