NADZOR NAPETOSTI = (VC) = (VOLTAGE CONTROL)

ANG: voltage control; NEM: Spannungssteuerung; FR: commande par tension, commande en tension; IT: controllo (di tensione).

ET: FR contrôle = nadzor, od lat. contra = proti, rotulus = zavitek, kolesce (deminutiv od rota = kolo, krog) (‹KLU›, 401).

D: »Naziv za pomembno, pogosto večkrat uporabljeno načelo upravljanja električnih procesov, ki jih dopolnjuje in/ali nadomešča ročno upravljanje npr. različnih modulov v analognih sintetizatorjih.« (‹EN›, 222).

GL: elektronska glasba, filter za nadzor napetosti = (VFC) = (voltage-controlled filter), oscilator z nadzorom napetosti = (VCO) = (voltage-controlled oscilator), sintetizator = (synthesizer).

‹BASS›, II, 124; CHION-REIBEL 1976, 253–256; ‹DOB›, 160–161; ‹EH›, 317–319; ‹FR›, 100; ‹GRI›, III, 826–827; ‹HU›, 90

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!