PREPIHOVANJE

ANG: overblowing; NEM: Überblasen; FR: (action d’) octavier, quintoyer, quintage (gl. KR); IT: ottavizzare, quinteggiare (gl. KR).

D: 1) »(Naziv za) posebni način igranja … pri pihalnih instrumentih …, s čimer namesto osnovnega tona dobimo zgornje alikvotne tone. Doseže se s posebnim reguliranjem moči v zraku, ki kroži po cevi instrumenta. Različni instrumenti s prepihovanjem proizvajajo različne alikvotne toneToni, ki jih dobimo s prepihovanjem, so močnejši in bolj ‘bleščeči’od naravnih tonov.« (‹MELZ›, Ill, 126)

2) »Pod določenimi fizičnimi pogoji se zračni steber da razbiti na alikvotne dele, od katerih bo vsak nihal na frekvenci, ki je v neposrednem sorazmerju s temeljno frekvenco. Tako je včasih možno, da stopnja (stebra) določene dolžine ne zveni le s svojim temeljnim tonom, temveč tudi z oktavo, duodecimo itn. svojega najglobljega tona kot s ‘harmoniki‘ … ‘Harmoniki‘ se pravzaprav vedejo kot novi temeljni ton z dvojno, trojno itn. frekvenco izvirnika. ‘Prepihovanje’ je pojem, ki se nanaša na proces ustvarjanja pogojev, ki so potrebni za omenjene višje načine nihanja v zračnem stebru.« (‹GRI›, II, 978)

KR: FR- in IT-ustreznice p. izvirajo iz ‹L›, 611, pomenijo pa p. v oktavo oziroma duodecimo (prim. ‹P›, 252; od NEM-ustreznic teh FR- in IT-pojmov – »oktavieren«, »quintieren« –, ki sta ponujeni v ‹P›, 253, je v strokovni literaturi navedena le »quintieren« = »prepihovati v duodecimo«: gl. ‹BKR›, 352; ‹RL›, 776).

Obe D dovolj jasno razlagata pomen pojma, vendar D 1 zahteva komentar glede na terminologijo, ki je uporabljana v tem Pojmovniku:

a) Osnovni ton je bolje zamenjati s temeljnim tonom (gl. KR osnovnega tona in temeljnega tona). b) Namesto alikvotnih tonov je bolje uporabljati parcialne tone (gl. KR alikvotov).

c) Omenjanje »naravnih tonov« tu povsem bega: parciali, ki jih dobimo s p., niso nič drugega kot naravni toni (v ‹HI›, 496, se npr. prav omenja, da gre za parciale – »Obertöne« –, ki so namreč naravni toni – »Naturtöne«).

GL: multifon.

‹BKR›, IV, 279; ‹FR›, 63; ‹GRJ›, II, 278–279; ‹IM›, 279; ‹L›, 611; ‹RAN›, 601; ‹RIC›, III, 518; ‹RL›, 1005

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!