FREKVENČNI PAS = PAS

ANG: frequency band; NEM: Frequenzband; FR: bande de fréquence, bande passante (gl. KR).

ET: Lat. frequentia = množina, pogostnost, iz frequens = pogost (‹KLU›, 231).

D: »(Naziv za) kontinuiran razpon frekvenc med določeno zgornjo in spodnjo mejo frekvence.« (‹FR›, 32)

KR: Problematična je sopomenskost obeh FR-pojmov, ki je podana v ‹HO›, 75, in kar lahko razberemo iz tega konteksta: »Mikrofon, ojačevalnik itn. so na določen način filtri: ti ne prenašajo vseh frekvenc, ki jih lovijo. Zato pravimo, da ima mikrofon prepustni pas (= ‘bande passante’) od npr. 50 do 10.000 Hz.« »Prepustni pas« (= ‘bande passante’ je tudi f. p., vendar v specifičnem pomenu, to je kot izraz tehničnih značilnosti kakšnega elektroakustičnega instrumenta. V tem pomenu ga ni treba mešati s f. p. v najširšem pomenu.

GL: pas šuma, pasovnoprepustni filter, pasovna zapora, širina pasu.

‹EH›, 102; ‹POU›, 206

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!