SUPERLOKRIJSKA LESTVICA

ANG: super Locrian scale.

ET: Lat. super = zgoraj, nad, povrh; po starogrš. pokrajini v sistemu starogrških modusov, iz katerega so se nato prenesli v sistem crkvenih modusov.

D: »(Naziv za) sintetično lestvico, ki temelji na lokrijskem modusu in ima naslednjo intervalno strukturo

(‹FR›, 88)

GL: lestvica, sintetična lestvica.

‹JON›, 308

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!