SINTETIČNA LESTVICA

ANG: synthetic scale.

ET: Sintetična glasba.

D: 1) »(Naziv za) lestvico, ki je izmišljena za posebne okoliščine in praviloma ne vsebuje tradicionalnega durovega in molovega modusa.« (‹JON›, 308)

2) »(Naziv za) katerokoli lestvico, razen za tradicionalno durovo in molovo lestvico in za srednjeveške moduse. Kljub temu nekateri strokovnjaki ne vključujejo folklornih lestvic1 ali lestvic iz glasbe zahodnih kultur v ta pojem.« (‹FR›, 90)

KM: ‹JON›, 308, se sklicuje na Persichettija (PERSICHETTI 1961: 43–50), ki med s. l. ­uvršča tudi nekatre folklorne lestvice. Nadalje navaja tudi vrsto drugih s. l., med katerimi so nekatere uporabljene samo v eni skladbi, npr. šesttonska lestvica, ki jo je Stravinski uporabil v Posvetitvi pomladi:

(‹JON›, 309)

KR: Pojem je nekoliko begajoč, saj bi se morale s. l. kot umetno izdelane lestvice razlikovati od »naravnih«, ki – domnevno – niso umetno narejene. Seveda gre tu predvsem za lestvice, ki so jih skladatelji oblikovali za lastne potrebe, pogosto tudi za eno skladbo (v tem smislu je v D 1 delno upravičena omemba modusa, ker se včasih celo dvanajsttonska vrsta, serija in oblike vrste, serije imenujejo modusi – gl. KM modusa). Število s. l. je praktično neskončno, tako da v našem primeru predlagamo in obravnavamo le tiste, ki se najpogosteje uporabljajo.

GL: alžirska lestvica, dvojna harmonična lestvica, enigmatična lestvica, lidijska molova lestvica, lestvica, madžarska durova lestvica, madžarska molova lestvica, modus omejenih zmožnosti transpozicije, napolitanska durova lestvica, napolitanska molova lestvica, oktatonska lestvica, orientalska lestvica, simetrična lestvica, superlokrijska lestvica, večoktavna lestvica, večtonska lestvica, zrcalna lestvica.

PRIM: modaliteta, modus, sintetični akord.

1 V izvirniku piše »folk scales«. Gl. KR folka, folk glasbe, folk sloga.

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!