MODULACIJA ZVOKOV(N)E BARVE

ANG: timbre modulation; NEM: Klangfarbenmodulation, Filtermodulation.

ET: Modulacija.

D: »(Naziv za) postopek v elektrosnki sintezi zvoka v katerem se razen višine in intenzitete modulira tudi zvočno barvo. Lahko govorimo tudi o modulaciji zvokov(n)ega spektra.« (‹EH›, 161–162)

KM: »sprememba amplitud nihajev … ne deluje le na spremembo intenzitete, temveč tudi na spremembo zvokov(n)e barve.« (‹EH›, 162)

KR: KM je v določenem nasprotju z D. Modulacija zvočne barve namreč pomeni isto kot katera koli elektronska modulacija, ker vsaka izmed njih vpliva na spremembo zvokov(n)ega spektra in posledično tudi zvokov(n)e barve. V ‹EH›, 319–320, je navedeno tudi modulacija zvokov(n)ega spektra, ki seveda pomeni isto.

Pomena pojma v ‹CP1›, 243 (»zvok, ki se premika kontinuirano in enakomerno od ene barve do druge«), in v ‹CP2›, 243 (»počasna sprememba barve«), sta povsem nepomembna.

GL: elektronska glasba, modulacija, zvokov(n)a barva.

PRIM: križna modulacija, modulacija amplitude = (AM) = (amplitude modulation), mdulacija faze = fazni pomik (D 1), modulacija frekvence = (FM) = (frequency modulation).

‹FR›, 93; ‹HU›, 97–99

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!