SERIJA ZVOKOV(N)E BARVE

NEM: Klangfarbenskala (gl. KM), Reihe von Klangfarben.

ET: Serija.

D: Naziv za serijo, s katero se v serialni glasbi skozi serialne postopke predurejanja gradiva nadzira parameter zvokov(n)e barve.

KM: D je teoretično pravilno zastavljena, vendar je v praksi serializacija tega parametra zelo problematična, saj iz njegovih vrednosti, v nasprotju z višino (tona) in trajanjem (tona) ne moremo ustvariti lestvice, s tem pa niti serije (‹RL›, 457). V skladbah zgodnjega serializma, npr. v Messiaenovem Mode de valeurs et d’intensités in v I. knjigi Boulezovih Struktur za klavirja, se je problem skušal rešiti na način, da so serializirali vrste udarcev na klavirju.

Viden je izostanek ustreznic v tujih jezikih (NEM-pojem »Klangfarbenskala« iz ‹G›, 66, je seveda napačen!), ki očitno izhaja iz omejenih praktičnih možnosti serializacije tega parametra. V literaturi so se, če smo že pri s. z. b., večinoma ustvarjali pojmi ad hoc, ki pa se zaradi svoje neusklajenosti niso navajali v leksikonih in slovarskih priročnikih.

KR: Zvokov(n)a barva se v s. z. b. ne uporablja v množini, ker se dojema kot parameter (gl. KR serije višine (tona)), čeprav v strogem akustičnem smislu ni to (gl. KM trajanja tona in KR višine tona in KM zvokov(n)e barve).

GL: parameter, serija, serializem, serialna glasba, serialna tehnika (skladnja), serialni postopki, zvokov(n)a barva = (zvočna barva).

PRIM: serialna intenzitete (tona), serija trajanja (tona) , serija višine (tona).

‹G›, 66, 73–76

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!