HARD ROCK

AN: hard rock, hardrock, hard rock 1970; NEM: hard Rock, Hard Rock, »harter« Rock; FR: hard rock, hardroc, rock »dur«; IT: hard rock, hardrock, rock »duro«.

ET: AN hard = trd; rock, rock glasba.

D: »(Naziv za) slogovno usmeritev (v rock glasbi), v kateri je zelo poudarjen beat v štiričetrtinskem taktu, v harmoniji in v obliki pa se najpogosteje uporablja shema bluesa … V začetku sedemdesetih let je bil hard rock pod vplivom rock and rolla. Njegova agresivnost izhaja iz poudarjeno trde ritmike1 ter iz uporabe elektroakustično ojačanih ter elektronskih glasbil.« (‹KN›, 90; ‹HI›, 196)

KM: Posebni pojmi v NEM, FR in IT (kot tudi AN pojem »hard rock 1970«), ki se razlikujejo od izvirnega ANG-pojma, so ponujeni v prevodu v ‹BR›, 234–235. Kot take jih ni možno najti nikjer v strokovni literaturi. Zanimivo pa je, da so v ‹BR›, 236–237 isti pomi v NEM, FR in IT (v nekoliko drugačni ortografiji) ponujeni tudi za heavy rock, heavy metal (rock). O morebitni sopomenskosti hard rocka in heavy metala gl. KR heavy rocka, heavy metal (rocka).

GL: rock and roll, rock, rock glasba.

PRIM: heavy rock, heavy metal (rock), soft rock.

‹FR›, 37; ‹HK›, 172–173.

1 izvirniku piše »Rhytmik«. Tak prevod v slovenščino je upravičen v smislu D 2, t. 1 ritmike (gl. tudi KM ritmike).

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!