RAZŠIRJENA TONALITETA

ANG: extended, expanded tonality; NEM: erweiterte Tonalität; FR: tonalité élargie; IT: ampliamento della tonalità.

ET: Tonaliteta.

D: 1) »(Naziv za) stanje, v katerem temeljna tonaliteta še vedno prevladuje, kljub dodanim različnim melodičnim in harmoničnim figuracijam.« (RÉTI 1975R: 67)

2) »(Naziv za) glasbo, ki temelji na konceptu tonalitetne enotnosti, hkrati pa bolj ali manj zavrača klasično funkcijsko tonaliteto.« (‹JON›, 97)

KM: D 2 je interpretacija opredelitve Dallina (DALLIN 1957: 47–50) in Hodeirja (HODEIR 1961: 234) v ‹JON›, 97. Pri tem se opozarja, da je točno mejo med r. t. in pantonaliteto nemogoče postaviti.

V ‹G›, 19–26, so navedeni, mdr., naslednji posegi v r. t.:

a) poseben značaj kadence, npr. na koncu 1. dela Petruške Stravinskega (1911; gl. primer Petruške Stravinskega zgoraj);

b) zaostritev trozvoka z dodajanjem sekund, npr. v Honeggerjevem oratoriju Kralj David (1921), str. 71–74 v partituri (godala; gl. zgornji primer);

c) mešanje dura in mola, npr. v 143. skladbi iz VI. knjige Bartókovega Mikrokozmosa (1939; gl. spodnji primer);

d) razvijanje posebne funkcije vodilnega tona, npr. na začetku Bartókove Glasbe za godala, tolkala in čelesto (1936; gl. primer v nadaljevanju).

KR: R. t. se lahko uporablja, če se je ne meša s pomenom pantonalitete, ki ga skuša določiti Réti (RÉTI 1975R: 67; gl. D 2 pantonalitete). R. t. je vsekakor bližja antitonaliteti (‹GL›, 56) kot atonaliteti (gl. KM antitonalitete in atonalitete).


RAZŠIRJENA TONALITETA: Stravinski, Petruška

RAZŠIRJENA TONALITETA: Bartók, Mikrokozmos

GL: antitonaliteta, atonikaliteta, atonikalitetnost, atonikalnost, bitonalnost, multitonaliteta, nestalna tonaliteta, pantonaliteta, politonaliteta, progresivna tonaliteta, svobodna tonaliteta, suspendirana tonaliteta.

PRIM: atonaliteta, metatonaliteta, mikrotonaliteta, prototonaliteta, prosta atonaliteta, tonaliteta.

‹FR›, 28; ‹H›, 36; ‹P›, 262–263

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!