IZVEDBENA PARTITURA

NEM: Aufführungspartitur, Spielpartitur; FR: partition d’exécution.

ET: Srednjeveško lat. partitura = delitev, razdelitev, od pars = del, od 17. stoletja tudi v IT (‹KLU›, 529).

D: Naziv za vrsto partiture, ki služi za orientacijo pri izvedbi, in za sinhroniziranje elektronsko proizvedenih zvokov ter žive instrumentalne godbe in/ali petja. Elektronsko proizvedeni zvoki se lahko reproducirajo s traku ali pa se v izvedbi v resničnem času, npr. v živi elektronski glasbi, lahko neposredno proizvajajo med potekom izvedbe.

KM: D je preurejena D iz ‹HI›, 443, kjer je pomen pojma preveč zapleten in obsežen.

GL: izvedba v resničnem času, živa elektronska glasba, = (live electronic music) = (live electronics).

PRIM: partitura za realizacijo.

‹EH›, 30–31; ‹G›, 182; STOIANOVA 1978: 81

Author

Dodaj odgovor