NEUE SACHLICHKEIT = NOVA STVARNOST = (NOVA OBJEKTIVNOST)

ANG: Neue Sachlichkeit, (new objectivity); NEM: Neue Sachlichkeit, Verismus (‹THO›, 167; gl. KR); FR: néo-classicisme allemand (‹P›, 206); IT: Neue Sachlichkeit, nuova oggettività (‹P›, 206).

D: 1) »Kot protigibanje veliki abstrakciji kubizma, futurizma ter patetičnemu emocionalizmu ekspresionistov okoli leta 1918 se je v nemškem slikarstvu oblikovala (predvsem v Berlinu in Dresdnu), med drugim z umetniki, kot so Otto Dix, Carl Grossberg, George Grosz, Karl Hubbuch, Anton Räderscheidt, Christian Schad in Rudolf Schlichter, težnja po realizmu, ki je zopet iskala ‘lastno pravilnost predmetnega sveta’ in se trudila glede čutne dinamike in stvarnosti. To realistično (veristično) gibanje se je imenovalo Neue Sachlichkeit oz. ‘magični realizem’.« (‹THO›, 167–168)

2) »Pojem, ki so ga v dvajsetih letih nemški pisatelji uporabljali za oznako gibanja, ki je nasprotovalo subjektivnemu izrazu, značilnemu za romantiko; v glasbi najbolje ustreza Hindemithovim in Weillovim delom iz tega obdobja, čeprav gre očitno za del istega fenomena, kot je neoklasicizem.« (‹GR›, 127)

KM: D 1 se nanaša na N. S. v slikarstvu, D 2 na N. S. v glasbi.

KR: Verizem se kot sopomenka z N. S. omenja v ‹THO›, 167, sicer pa ga v tem smislu ni priporočljivo uporabljati, ker je njegov primarni pomen v glasbeni terminologiji povezan z razvojem italijanske opere konec 19. stoletja (gl. KR verizma).

V HINTON 1989 je izčrpno raziskana zgodovina pojma, kjer je moč opaziti, da vsebuje zelo površne in nepomembne reference o glasbi, ki se, kot je omenjeno v D 2, po ničemer ne razlikujejo od neoklasicizma (gl. tudi D 5 in KR – t. e neoklasicizma). Poleg tega so te oslabljene reference omejene samo na NEM-govorno območje (podobno kot v neobaroku – gl. D in KR neobaroka). Pojem je tako brez razloga v uporabi; če že, je bolje uporabljati njegovo NEM-obliko, ki ga jasno loči od raznih »novih objektivnosti«, ki so se, kot reakcije na razne »stare subjektivnosti«, pojavljale skozi celotno zgodovino umetnosti (ne le) 20. stoletja.

GL: neoklasicizem.

PRIM: verizem.

‹BASS›, Ill, 322; ‹RIC›, Ill, 267

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!