PULZNI VAL

ANG: pulse wave; NEM: Pulsschwingung.

ET: Pulz.

D: »(Naziv za) obliko valovanja, ki nastane z naglimi spremembami v napetosti iz pozitivne v negativno in obratno. Pravokotni val je pulzni val, v katerem je odnos med pozitivno in negativno napetostjo 50 : 50. Drugi pulzni valovi se razlikujejo po različnih razmerjih med pozitivno in negativno napetostjo.« (‹FR›, 70)

KM: Pojem bi se, skladno z njegovo NEM-obliko, moral glasiti tudi »pulzni nihaj«, kar bi bila sopomenka p. v.

GL: pravokotni nihaj, ton, zvok, val, pulz (D 2 in 3).

‹CP1›, 242; ‹DOB›, 201; ‹EN›, 183–184

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!