PROGRESIVNI ROCK, PROGRESIVNA ROCK GLASBA

ANG: progressive rock (music); NEM: progressive Rockmusik.

ET: Lat. progressus = napredovanje, iz progredi = napredovati, iz predl. pro = pred in gradi = korakati (‹KLU›, 563, 564); rock, rock glasba.

D: »(Pojem si je), kot tudi veliko drugih pojmov v rock glasbi …, izmislila založniška industrija, nato pa so ga sprejeli novinarji. Tako eni kot drugi so bolj razmišljali o komercialnem učinku kot o pravem pomenu. Ta pojem v glavnem zajema glasbo skupin, kot so Emerson, Lake & Palmer, Pink Floyd, Genesis in Yes. Njihova ‘naprednost’ se je razkrivala bodisi v koketiranju z umetniško glasbo bodisi v sprejemanju neobičajnega oblikovanja zvoka (pod vplivom elektronske glasbe, kolažne in citatne tehnike ter … improvizacije). Pojem ‘progresivnost’ bega …, ker je videti, da se določena sredstva že desetletja ne uporabljajo …, zato tako hvaljena naprednost progresivne rock glasbe sploh ni tako napredna, če jo primerjamo z elektronsko glasbo, s kolažem in citatno tehniko avantgarde 20. stoletja.« (‹KN›, 160)

KR: Upravičena kritičnost D ne pomeni, da se o obstojnosti pojma dvomi, ne glede na to, kako relativno smiseln je. Pri sami uporabi, četudi z negativnimi konotacijami, je terminološka obdelava obvezna. Pomenska relativnost se kaže tudi v diskutabilnem opisu pojma (npr. kritično proti njemu v D), v nasprotju s progressive jazzom, kjer se, recimo, pojem v svoji izvorni obliki uporablja za točno določen pomen (gl. D progressive jazza). V ‹RAN›, 56, se omenja, da je p. r. sopomenski z art rockom.

GL: rock, rock glasba.

PRIM: art rock, progressive jazz.

‹HK›, 293–294  

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!