LESTVICA TRAJANJA (TONA)

ANG: duration scale; NEM: Dauernskala.

D: 1) »(Naziv za) razporeditev določenega števila notnih vrednosti (ponavadi dvanajst), v kateri vsaka naslednja vrednost poveča svoje trajanje za specifično vrednost.

(‹FR›, 24).

2) Naziv za lestvico z vrednostmi trajanja, ki so proporcionalne vrednostim za višino tona (tj. frekvencam).

KM: Tako kot o lestvici tempa je tudi o lestvici trajanja tona prvi v smislu D 2 začel razmišljati H. Cowell, ampak jo je imenoval »ritmična lestvica (= rhytmic scale« – COWELL 1969: 98–99). V petdesetih letih je lestvico trajanja tona – tako kot tudi lestvico tempa – teoretično in praktično obdelal K. Stockhausen glede na načelo serialne enotnosti parametra; vsakem tonu v neki dvanajsttonski seriji ustreza vrednost trajanja, ki je porporcionalna vrednosti višine (tega istega) tona, tj. njegovi frekvenci (gl. primer iz STOCKHAUSEN 1963: 116 v KM lestvice tempa).

KR: Primer, ki je ponujen v D 1, s šestnajstinko kot »specifično vrednostjo«, ki se dodaja vsaki naslednji vrednosti, je analogen seriji trajanja, ki jo uporablja Messiaen v svoji klavirski etudi Mode de valeurs et d’intensités, ki jo imamo za eno izmed najzgodnejših primerov serialne glasbe (Messiaen pa jo imenuje modus, kar je v njegovi lastni terminologiji enako seriji). (Razlika med primerom v D 1 in serije trajanja za Messiaenovo skladbo je v najkrajši, t. i. »specificirani vrednosti« – ta je pri Messiaenu dvaintridesetinka, ne pa šestnajstinka – ter v skupnem številu vrednosti – pri Messiaenu jih je 24.) Lestvica trajanja ni isto kot serija trajanja, ker se v lestvici trajanja – za razliko od serije trajanja – namenoma poudarja proporcionalna ustreznost vrednosti z lestvico višine tona, ki je seveda deloma sopomenka serije višine tona, se pa v odnosu med serijo višine tona in serijo trajanja tona (kot v primeru iz D 1) ne razume kot samoumeven proporcionalen odnos, ki je samoumeven pri lestvicah.

GL: lestvica, lestvica tempa, makročas/mikročas, serialna tehnika (skladanja).

PRIM: serija trajanja (tona).

‹G›, 60

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!