Interval

Beseda je v latinščini pomenila razdaljo ali prostor med dvema okopoma ali utrdbama. Tako je izraz do danes ohranil pomen razdalja med dvema tonoma – utrjenima zvokoma: tonoma.

Z intervali je enako kot z ljudmi. Vsak ima svoje prijatelj/ic/e: nekateri živijo blizu nas, drugi so bolj oddaljeni, tretji so nekje vmes, tako kot tritonus, ki so ga nekoč imenovali "hudič v glasbi", ker se ni prilegal zamislim o harmoniji med toni. 

Intervali na klaviaturi

error: Content is protected !!