POVRATNA ZVEZA = (FEEDBACK)

ANG: feedback, feed back (gl. KM); NEM: Rückkopplung, Selbsterregung; FR: feedback, réaction (gl. KM), rétroaction (‹TLF›, VIII, 720); IT: feedback, reazione.

D: »(Naziv za) vrnitev oziroma povratno delovanje izhodnega signala pri vhodu kakšnega prenosnega sistema. Razlikujemo negativno povratno vezavo, pri kateri se vhodni signal … manjša z izhodnim signalom, in pozitivno povratno vezavo, pri kateri se oba signala seštevata. Pozitivna povratna vezava lahko povzroči nihanje sistema …, če vrnjeni signal ne oslabi dovolj.« (‹EN›, 202–203)

KM: FR-pojem »réaction« in IT-pojem »reazione« se pojavljata v ‹BR›, 48–49, kjer se »feedback« piše narazen (»feed back«).

KR V ‹DOB›, 72, se razlikujeta akustična p. v. in elektronska p. v. Namesto akustične, ki se omenja tudi v ‹EN›, 202–203, bi bilo primerneje govoriti o elektroakustični p. v. (v smislu D elektroakustike v ‹FR›, 25; gl. KR elektroakustičnih glasbenih instrumentov), saj se mikrofonija, ki nastane zaradi neprimerne postavitve mikrofona v prostoru, pojmuje kot posledica akustične p. v.

Elektronska p. v. se nanaša npr. na različne načine uporabe zanke, vendar se pojem v splošnem pomenu uporablja za pojasnjevanje določenih procesov komunikacije v teoriji komunikacij, torej kot teoretični model, ne pa kot naziv za funkcioniranje kakšnega tehničnega (elektroakustičnega ali elektronskega) sistema. Ta pomen nas seveda ne zanima. Zato se tudi v ‹G›, 191, govori izključno o tehnični p. v.

GL: bio glasba, zanka = (loop).

‹CP1›, 239; ‹CP2›, 341; ‹EH›, 291; ‹FR›, 29

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!