SERIALNA TEHNIKA (SKLADANJA)

ANG: serial technique; NEM: serielle Technik; FR: technique sérielle; IT: tecnica seriale.

ET: Serija; grš. tekhnikós = umeten, vešč, iz tékhnē = veščina, umetnost, znanje (‹KLU›, 724).

D: 1) Naziv za skladateljsko tehniko, ki v nasprotju z dvanajsttonsko tehniko, v kateri se, kot predurejanje gradiva, obliki vrste določajo le vrednosti parametra višine tona, predurejanje gradiva se širi na vse štiri parametre, s tem pa razglašuje tudi njihovo enotnost in enakovrednost.

2) »(Naziv za tehniko skladanja), ki se je, kot razširitev dvanajsttonske tehnike, začela uporabljati okoli leta 1950. Do samega začetka serialne glasbe ni bil na razpolago pojem »serialna«. Beseda izvira iz FR (la série = vrsta, serija); vendar je nesporazum v tem, ker se v FR »la série« pogosto uporablja za označevanje dvanajsttonske vrste. V nasprotju s tem se je glasbeno-tehnični pojem serialno, ki so ga med letoma 1949 in 1951 skladateljsko prakticirali Messiaen, Goeyvaerts in Boulez, najprej uporabil v Nemčiji.« (‹EH›, 307)

KR: Ne glede na to, da je v FR »série« sopomenska z dvanajsttonsko vrsto, D zlasti opravičuje zahtevo po razlikovanju vrste in serije v slovenskem jeziku.

GL: agregat (D 2), derivacija, dvanajsttonsko polje, razred notne višine = (tonski razred), kombinatoričnost, lestvica tempa, lestvica trajanja (tona), makročas/mikročas, meterska modulacija = metrična modulacija), obrat vrste, serije, osnovna oblika (vrste, serije) = (Grundgestalt), parameter, permutacija (vrste, serije), punktualna glasba, predurejanje gradiva, rakovpostop (vrste, serije) = (retrogradna oblika [vrste,serije] ), rotacija (vrste, serije), segmentacija (vrste, serije), serija, serija intenzitete (tona), serija trajanja (tona), serija višine (tona), serija zvokov(n)e barve, serialni postopki, sirena, struktura, sistem, točka, transpozicija (vrste, serije), vertikalizacija, zrcalni obrat (vrste, serije) = (zrcalna inverzija [vrste, serije]).

PRIM: dvanajsttonska tehnika (skladanja) = (dodekafonija), serializem, serialna glasba.

BLUMRÖDER 1985: 1–2; ‹G›, 83; ‹JON›, 267–268; ‹P›, 290; ‹VO›, 114–119

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!