COUNTRY (MUSIC), COUNTRY GLASBA

ANG: country music; NEM: Country Music, ländliche Musik; FR: country music, musique champêtre; IT: country music, musica campestre.

ET: ANG country = podeželje, vas; torej dobesedno: podeželska, vaška glasba.

D: »(Naziv za) slog v ameriški popularni glasbi. To je komercialno nadaljevanje folk glasbe1 z vaških, južnih območij Združenih držav Amerike, najprej znana kot hillbilly music. Izhaja iz folk glasbe1, ki je prišla z britanskimi izseljenci … razvila se je skozi stik z Afroameričani, Cajunami, Latinoameričani in drugimi etničnimi glasbami ter z mestno komercialno glasbo … Country glasba se je začela razvijati v času industrializacije med 1920–25, kasneje so jo začeli izkoriščati v komercialne namene… Po tem se oddaljuje od identifikacije z južnimi podeželskimi območji in postaja eklektična zvrst mednarodne popularnosti … 2. svetovna vojna je bila katalizator, ki je country glasbo iz regionalne pretvoril v nacionalni fenomen. Vojno gospodarstvo je podpiralo selitve ljudi, kar je pomenilo združevanje ljudi različnih kultur. Tako so se začele mešati tudi glasbene oblike. Pevci, kot sta bila Roy Acuff in Ernest Tubb, so bili v času vojne prav tako popularni kot Frank Sinatra in Bing Crosby. Okrog leta 1950, ko je bil Hank Williams na vrhuncu kariere, se je country glasba uveljavila v ameriški zabavni industriji. ‘The Grand Ole Opry’ je bila nabolj znana radijska postaja v deželi, ki je vrtela country glasbo, Nashville je postal znan center industrije country glasbe. Zahteva po spoštovanju in sprejemanju različnih narodnosti se odraža v zamenjavi besede hillbilly s ‘country’ ali ‘country western’ (s pojmi, ki predstavljajo spajanje jugovzhodnih in jugozahodnih slogov). Country glasba ni bila nikoli bolj popularna kot v šestdesetih in sedemdesetih letih. Novi centri, npr. Bakersfield v Kaliforniji in Austin v Texasu, so predstavljali izziv dominaciji Nashvilla, medtem ko je naziv Nashville sound postal sopomenka country glasbe. Pomembnost ‘Grand Ole Opry’ se je zmanjšala, izvajalci, kot so Merle Haggard, Buck Owens, Charley Pride, Johnny Cash in Willie Nelson, se niso več opirali na njeno podporo. V sedemdesetih letih je country glasba začela koketirati z rockom, s tem je postala atraktivnejša za mlade poslušalce (npr. v glasbi Krisa Kristoffersona in Waylona Jenningsa). Združevanje rocka in country glasbe (v Austinu) je ustvarilo slog, znan kot ‘progresivna country glasba’. Kljub mešanju slogov in mednarodni popularnosti country glasbe je še vedno obstajala mlačna tradicija. Številni country pevci se še vedno ukvarjajo s temami, kot so mati in dom, potepuštvo, zapor, težko delo, razočaranje v ljubezni in tradicionalna religija. Številni pevci (Johnny Cash, Merle Haggard in Loretta Lynn) kažejo spoštovanje do lastnega podeželskega porekla in podeželskega porekla country glasbe; starejši (‘Grandpa’ Jones, Roy Acuff) izvajajo glasbo v slogu, ki je bil predhodnica ‘Nashville sounda‘, medtem ko je bluegrass music čuvaj tradicije.« (‹GR6›, IV, 854–855)

KM: D je izbrana, ker najbolje povezuje večpomenskost pojma, ki izhaja iz dejstva, da se s samostalnikom »country« v pridevniški funkciji imenuje slog, ki je zaradi izrazito komercilane narave c. g. kot nadaljevanja folk glasbe pravzaprav neskončna mešanica različnih vplivov. Zato se drugi pojmi, ki se prav tako uporabljajo s pridevniškim samostalnikom »country« (npr. country and western music, country blues, country rock), ne morejo izenačevati s podzvrstmi d. g. Zaradi širine pomena in lastnosti je c. g. komajda tehnični izraz oz. strokovna beseda. V Pojmovnik je uvrščen zaradi popularnosti, ki je posledica tudi njenega komercialnega ozadja, seveda neobčutljivega za pomene pojmov, ki jih uporablja.

KR: NEM-, FR- in IT-pojmi, ki odstopajo od ANG-izvirnika, se nahajajo v ‹BR›, 234–235 kot razlaga izvirnika, ki se uporablja neprimerno pogosteje kot njegovi (nesmiselni, vendar dobesedni) prevedki. Glede na to je trba ohrani­ti izvirno obliko »country«.

GL: bluegrass (music), country and western (music), country blues, country rock, folk, folk glasba, folk slog, hillbilly (music), hillbilly jazz, popularna glasba.

‹BASS›, I, 723 = vodilka k country and western (music) ; ‹HK›, 91–93; ‹SLON›, 1435

1 V izvirniku »folk music«. Gl. KR folka, folk glasbe, folk sloga.

error: Content is protected !!