SERIJA

ANG: (note) row, (tone) row, series, set; NEM: (Ton)reihe, Serie; FR: série; IT: seria (‹HI›, 386; ‹RL›, 788), serie (‹BASS›, II, 65; BEICHE 1984: 1; ‹BR›, 138) – pravilno je »serie«!

ET: Lat. series = vrsta, veriga, vrsta, iz serere = povezati, spojiti (‹DE›, 987).

D:Kot okrajšava za dvanajsttonsko vrsto, serijo naziv za osnovno zvočno zgradbo v serialni tehniki. Serija v serialni tehniki artikulira predvsem parametre višine (tona), intenzitete (tona), trajanje (tona) in zvokov(n)e barve.

KR: V slovenskem jeziku s. ne bi smeli v nobenem primeru uporabljati kot sopomenko vrste. Vrsta naj bo torej okrajšava dvanajsttonske vrste v dvanajsttonski tehniki, serija pa za katerokoli serijo v serialni tehniki. (Nekaj podobnega se priporoča tudi v ‹RAN›, 744, ko se s pojma row bralca napoti na ­dvanajsttonsko glasbo, s pojma »series« pa na serialno glasbo.)

GL: agregat (D 2), derivatna vrsta, serija, dvanajsttonska vrsta, serija, dvanajsttonska vseintervalna vrsta, serija, razred notne višine = (tonski razred), kombinatorična vrsta, serija, obilka vrste, serije, obrat (vrste, serije) = (inverzija [vrste, serije] ), osni ton, osnovna vrsta, serija = (Grundreihe), osnovna oblika (vrste, serije) = (Grundgestalt), parameter, pentakord, permutacija (vrste, serije), podvrsta, podserija, predurejanje gradiva, rakov postop (vrste, serije) = (retrogradna oblika [vrste, serije]), rotacija (vrste, serije), segment (vrste, serije), sekundarna vrsta, serija, serija intenzitete (tona), serija trajanja (tona), serija višine (tona), serija zvokov(n)e barve, serializem, serialna glasba,serialna tehnika (skladanja), serialni postopki, simetrična vrsta, serija, sistem, vseintervalna vrsta, serija = dvanajsttonska vseintervalna vrsta, serija, vsekombinatorična vrsta, serija, tetrakord, transpozicija (vrste, serije), trikord, večdimenzionalen glasbeni prostor, zrcalni obrat (vrste, serije) = (zrcalna inverzija [vrste, serije]).

PRIM: lestvica, lestvica tempa, lestvica trajanja (tona), modus, vrsta, trop.

‹APE›, 268 = »series« (vodilka k dvanajsttonski tehniki); ‹BKR›, IV, 27–28 = »Reihe«; ‹CAN›, 506 = pridevnik »sériel«; ‹CH›, 305–306; ‹DIB›, 340–342; ‹EH›, 280–181; ‹FR›, 77 = »row« (vodilka k: »tone row« ), 80 = »set«, »series«, 94 = »tone row«; ‹G›, 41–45; ‹GR6›, XVII, 169 = »series«, »row«, »tone row«, »note row«; ‹GR6›, XVII, 197–199 = »set«; ‹HI›, 386–387; ‹HO›, 930 = »série« (vodilka k «dodécaphonisme« in k serialni glasbi); ‹IM›, 348; ‹L›, 470; ‹MI›, III, 696–697; ‹P›, 290; ‹RAN›, 719 = »row«, 743 = »series« (vodilka k dvanajsttonski glasbi, sopomenka besede »row«); ‹V›, 635 = »row« (vodlika k besedi »set« in k dvanajsttonski tehniki), 674 = »series« (vodilka k setu in dvanajsttonski tehniki)

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!