SIMETRIČNI VRSTA, SERIJA

ANG: symmetrical series; NEM: symetrische Reihe.

ET: Grš. symmetría = (dobesedno) pravilno razmerje, skladnost, mera; iz sýn = skupaj tudi métron = mera (‹KLU›, 716); serija.

D: 1) »(Naziv za) dvanajsttonsko vrsto, serijo …, pri kateri je en segment obrat, rakov postop, rakov obrat ali transpozicija drugega segmenta. Npr. drugi heksakord vrste je lahko obrat prvega heksakorda.» (‹FR›, 89)

2) »Křenek definira simetrično vrsto kot vrsto, pri kateri je drugi heksakord rakov postop, obrat, rakov obrat ali transpozicija prvega heksakorda. Rufer predlaga še bolj strnjeno definicijo. Dopušča, da je simetrična vrsta konstruirana na način, da je njegova druga polovica ‘zrcalna oblika’ prve polovice (tj. obrat, rakov postop ali rakov obrat). Kljub temu meni, da se simetrični odnosi lahko uresničijo tudi na drugačne načine. Eden med njimi je lahko transpozicija drugega; vsak segment iz treh not (trikord) v heksakordu je lahko zrcalna oblika drugega; kakšna popolna vrsta je lahko zrcalna oblika kakšne njegove transformacije; itn.» (‹JON›, 306–307)

KM: D 2 nas napoti nanaslednje bibliografske vire: KRENEK 1939: 186; KRENEK 1940: 36; PERLE 1977: 27–30; RUFER 1966: 95–96.

KR: Obe D sta omenjeni iz razloga, da se pokažejo tipične nenatančnosti, ki prežemajo izrazje glasbe 20. stoletja, tudi v specializiranih priročnikih: 1) V D 1 se na začetku navaja segment, čeprav je iz nadaljnjega besedila jasno, da je ta segment lahko samo heksakord. 2) Iz D 2 je po drugi strani jasno, da segment ni nujno heksakord, ampak je lahko manjši od heksakorda (npr. trikord) ali pa je lahko cela vrsta simetrična kot zrcalna oblika kakšne njegove transformacije. (Simetričnost takšne vrste je zares vprašljiva!) 3) V D 2 se odvečno navaja »polovica vrste«, namesto »šesttonskega segmenta« ali »heksakorda«. Tudi trinotni segment se v izvirniku ne imenuje trikord.

GL: agregat (D 2), derivacija, derivatna vrsta, serija, kombinatorična vrsta, serija, kombinatoričnost, vrsta, oblika vrste, serije, osni ton, segment (vrste, serije), segmentacija (vrste, serije), sekundarna vrsta, serija, serija, zrcalni obrat (vrste serije) = (zrcalna inverzija [vrste, serije]).

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!