MAKROČAS/MIKROČAS

NEM: Makrozeit/Mikrozeit.

ET: Predpona makro- od grš. makrós = dolg, velik; predpona mikro- od grš. mikrós = majhen, droben.

D: »Pojmovni par, ustvarjen po predstavah v naravoslovnih znanostih, ki ga zaznamuje namen obsežne teoretične utemeljitve serialne tehnike na področju trajanja tona (ritmov) in višine tona. Staro fizikalno opažanje je, da trajanje tona predstavlja časovni pojav. Po njem se določa ‘hitrost’ nekega tona oz. to, kar se imenuje število nihajev v sekundi (frekvenca) … Poudarjalo se je mikročas, ki nima ekvivalenta pri poslušanju in doživljanju glasbe, na začetku uporabe serialne tehnike skladanja, najprej v Stockhausenovem članku …wie die Zeit vergeht … (STOCKHAUSEN 1963). Tukaj ostaja imenovanje višine tona za ‘ritem‘ enako skopa, abstraktna in izvenglasbena definicija kot primitivna … trditev, da se frekvenco nekega tona menda lahko izrazi kot dolžino v centimetrih (950Hz = 95cm = 2,5 sek). Do natančnejšega poznavanja teh problemov je prišlo prek elektronskega postopka pospeševanja impulza (gl. sirena).« (‹EH›, 198)

KM: Pojem je nastal znotraj teorije serialne glasbe, zlasti kot odraz iskanja enovitosti med parametri. Tako se makročasu, oz. trajanju, zoperstavlja mikročas, oz. število nihajev na sekundo kot frekvenca nekega tona, kar naj bi bila osnova za določanje proporcionalnosti med parametri višine in trajanja. Ta trditev se večkrat odraža v terminologiji serialne glasbe.

KR: D je opravičeno kritična do Stockhausenove teorije, še posebej zato, ker on namesto makročasa/mikročasa pogosteje uporablja še bolj problematična pojma »makrofaza/mikrofaza« (gl. npr. STOCKHAUSEN 1963: 106–108; gl. KR faze). Odnos med makročasom in mikročasom je veliko bolj očiten in praktično uporaben pri pospeševanju impulza (gl. D 1 impulza), oz. pri sireni.

GL: faza (D 1), impulz (D 1), iracionalni ritem, lestvica tempa, lestvica trajanja (tona), metrska modulacija = (metrična modulacija), serialna tehnika (skladanja), sirena, trajanje (tona), višina (tona), časovno polje.

‹HU›, 77–78

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!