PROTIAKORD

ANG: counterchord.

ET: Akord.

D: 1) »(Naziv za) kontrapunktično tehniko, v kateri se uporabljajo akordi v ločenih tokovih ali na različnih sferah, ki si medsebojno nasprotujejo. Ta pojem uporablja skladatelj Henry Cowell … Gl. biakord. « (‹FR›, 18)

2) »[Z] uporabo akordov namesto posameznih tonov je moč zgraditi sistem kontrapunkta akordov, npr. dobiti figuro druge vrste kontrapunkta (t. i. ‘okrasnega kontrapunkta’ – op. N. G.), če v enem delu akord ostane nespremenjen, medtem ko se v drugem akordi spreminjajo. Spremenjeni akordi morajo biti v odnosu do nespremenjenih akordov, kar se doseže tako, da se v korektnem kontrapunktu povezujejo osnovni toni vsakega od spremenjenih akordov z osnovnimi toni nespremenjenih akordov. Če sledimo temu načelu, lahko izoblikujemo celoten sistem kontrapunkta. Tako kot v poliharmoniji so enote takšnega kontrapunkta lahko enostavne, okrasne ali mešane (tj. tudi enostavne in okrasne – op. N. G.) …

(posamezni toni, na katerih temeljijo poliakordi)

Primeren naziv za kontrapunkt akordov bi lahko bil protiakord ali akord proti akordu.« (COWELL 1969: 31–32)

KR: D 1 pravilno definira pojem (čeprav natančen pomen razberemo šele v D 2), vendar ni jasno, kakšno zvezo ima p. z biakordom, kar je nakazano v D 1.

GL: agregat (D 1), biakord, poliharmonija/poliharmonika, politonaliteta, poliakord.

‹JON›, 64–65

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!