ELEKTROAKUSTIČNA GLASBA

ANG: electro-acoustic music; NEM: elektroakustische Musik; FR: musique electro-acoustique.

ET: Grš. lektron = jantar (električni pojavi so bili prvič zaznani na jantarju) (‹KLU›, 174); grš. akustikós = ki pripada poslušanju, iz akū´ein = slišati (‹KLU›,17).

D: 1) »(Elektroakustična glasba) je (naziv za) zvočni tok, ki izhaja iz spajanja dveh na začetku različnih struj: konkretne glasbe (ki uporablja posnete naravne zvoke) in elektronske glasbe (ki deluje izključno s pridobivanjem zvokov iz generatorjev). Z drugimi besedami, elektroakustična glasba glede na namere skladatelja uporablja in svobodno povezuje dva tipa izvora zvoka, naravni in elektronski.« (CHION-REIBEL 1976: 9)

2) »Ta izraz, ki ni znanstveno utemeljen, se navadno uporablja, da bi označili sintezo tehnik konkretne glasbe in elektronske glasbe. Stockhausen je bil eden prvih, ki je okrog leta 1956 začel to sintezo.« (‹ROS›, 85)

3) »Pojem, ki je dobesedni prevod … ‘musique electroacoustique’ (. .. ki se veže na konkretno glasbo in ki ga npr. uporablja L. Ferrari) in ki se v novejšem času uporablja v nemških publikacijah (npr. v KAUFMANN 1972), medtem ko se v vsej Evropi in Ameriki … veliko pogosteje uporablja elektronska glasba.« (‹EH›, 75)

KR: Kot je razvidno iz D 1 in 2, bi pojem moral imeti poseben pomen (na FR-govornem območju), medtem ko je po D 3 sopomenski z elektronsko glasbo. Specifičnost pomena na FR-govornem območju je vprašljiva: v ‹HO›, 335, se navezuje na konkretno glasbo in elektronsko glasbo; pojem bi torej moral na neki način s svojim pomenom pokriti oba pojma, medtem ko se v ‹HO›, 75, e. g. navaja kot sinteza konkretne glasbe in elektronske glasbe; podobno je tudi v ‹RAN›, 280–282, kjer pojem – kljub temu da se ne govori o FR-govornem območju – pokriva konkretno glasbo, elektronsko glasbo, sintetizatorje, živo elektronsko glasbo, govorjeno skladbo in računalniško glasbo. V ‹FR›, 25, se e. g. sploh ne omenja, vendar se »elektroakustika« definira kot »znanost kombiniranja električnih in akustičnih procesov in naprav, ki se uporabljajo skupaj z napravami, kot sta mikrofon in zvočnik«. Ta popolnoma omejen pomen elektroakustike lahko najmanj prispeva k preciziranju pomena e. g.

Trud okoli razlikovanja e. g. od elektronske glasbe (v najširšem smislu) je pravzaprav brezpredmeten: e. g. je sopomenska z elektronsko glasbo v najširšem smislu.

PRIM: akuzmatika, akuzmatična glasba, elektrofonska glasba, elektronska glasba, glasba za trak = (music for tape, tape music), konkretna glasba = (musique concrète), music for tape, tape music, sintetična glasba.

‹BOSS›, 43–44; ‹CAN›, 170–171; CHION 1982; ‹LARE›, 514–517

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!