PARTITURA ZA REALIZACIJO

NEM: Realisationspartitur; FR: partition de réalisation.

ET: Sednjeveško lat. partitura = razdelitev, iz lat. pars = del, iz 17. stoletja v IT (‹KLU›, 529); iz srednjeveške lat. res = stvar (‹KLU›, 586).

D: »(Naziv za) verbalni opis ali shematičen prikaz v skicah tehničnih postopkov, ki jih je treba izvesti v studiu za elektronsko glasbo, če bi želeli uresničiti elektronsko skladbo.« (‹EH›, 275)

KM: Primer za p. z. r. je partitura Elektronske študije II (1954) K. Stockhausena (19564, št. U. E. 12466 L. W.).

KR: Ravno primer iz KM dokazuje, da so p. z. r. zelo redko verbalne partiture v ožjem smislu, tj. v smislu, v katerem je ta pojem relevanten za terminologijo elektronske glasbe (gl. D 1 in KR verbalne partiture).

GL: elektronska glasba, realizacijska notacija, notacija z napotki, verbalna partitura.

PRIM: izvedbena partitura, pomožna partitura.

‹G›, 182; ‹HI›, 383; STOIANOVA 1978: 80–81

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!