SOUND

ET: ANG = zvok

D: »Sound je eden najbolj uporabljanih pojmov v rock glasbi, ki hkrati vsebuje tudi največ pomenov … (V tem smislu je to naziv za) glasbeno posebnost skupine, t. i. sound skupine … Pogosto ni povsem jasno, ali je za sound skupine bolj zaslužno njihovo igranje ali snemalec v (tonskem) studiu … (Naziv za) splošne značilnosti določene … glasbene usmeritve …« (‹KN›, 191)

KM: V D so omenjeni le tisti pomeni, ki se razlikujejo od običajnega pomena pojma zvok.

KR: S. ima v žargonu pop glasbe in (še zlasti) rock glasbe pomen tehničnega pojma, tj. strokovne besede, ki pa se izgubi, če ga prevedemo iz ANG. Zato se v pomenu, ki je specificiran v D, priporoča raba s., ne pa zvoka.

GL: Detroid sound, disco (music, sound), pop, pop glasba, rock, rock glasba, techno (music, pop, sound …).

PRIM: zvok.

‹BASS›, IV, 366; ‹HK›, 363–364

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!