MIKROSTOPINJA = (MIKROTON)

ANG: microtone; NEM: Mikroton; IT: microtono.

ET: Predpona mikro- od grš. mikrós = majhen, droben.

D: Drugi naziv za mikroiterval, tj. za interval manjši od temperirane male sekunde.

KM: Tukaj se kot o mikrointervalu posebej govori o četrtstopnji, dvanajstini stopnje in tretjini stopnje, čeprav v glasbi 20. stoletja obstaja nebroj mikrostopinj.

KR: Iz KR celostopinjske lestvice je jasno zakaj moramo mikroton nadomestiti z mikrostopinjo (gl. tudi KR mikrointervala in mikrointervalne lestvice).

GL: četrtstopinja = (četrtton), četrtstopinjska glasba = (četrttonska glasba), dvanajstina stopinje = (dvanajstina tona), hiperkromatika = ultrakromatika, komatska lestvica, lestvica, mikrointervalna lestvica, mikrotonaliteta, tretjina stopnje = (tretjina tona), ultrakromatika = hiperkromatika.

PRIM: mikrointerval.

‹APE›, 176–177; ‹BASS›, III, 133–134; ‹CP1›, 240; ‹CP2›, 342; ‹EH›, 203; ‹G›, 39–41; ‹GR›, 120; ‹GR6›, XII, 279–280; ‹IM›, 243; ‹JON›, 163–165; ‹MI›, III, 204; ‹RIC›, III, 173 = ANG pojem »microtone«

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!