KVARTNI AKORD

ANG: fourth chord; NEM: Quartenakkord; FR: accord en quartes, accord par quartes (superposées); IT: accordo per quarte.

ET: Lat. quartus = četrti; akord.

D: »(Naziv za akord, ki) je sestavljen iz samih kvart, ki so postavljene ena nad drugo (primer 1). Kvartni akordi so se začeli uporabljati šele v glasbi 20. stoletja, ko je klasična terčna grupacija tonov nehala biti … vseobvezujoč princip v tvorbi akordov … Kvartne akorde je sistematično prvi uporabil A. Schönberg v I. Komorni sinfoniji op. 9 (1909). Znan je kvartni akord v sinfonični pesnitvi Prometej A. Skjabina iz 1911 (primer 2). Zgodnja napoved sestavljanja akorda iz kvart se nahaja že v preteklem (19. – op. pr.) stoletju, ravno pri enem Skrjabinovih vzornikov, pri F. Lisztu (primer 3).«

(‹MELZ›, II, 403)

GL: agregat (D 1), akord, kvartna harmonija, mistični akord = sintetični akord = Skrjabinov akord = Prometejev akord.

‹APE›, 112; ‹BKR›, III, 344; ‹FR›, 32 = vodilka h kvartni harmoniji; ‹HI›, 374; ‹JON›, 102–104; ‹L›, 8; MESSIAEN 1944, I: 44; ‹RAN›, 322; ‹HU›, 763

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!