OSCILATOR(JI)

ANG: oscillator; NEM: Oszillator; FR: oscillateur; IT: oscillatore.

ET: Lat. oscillare = gugati se, oscillum = nihaj, zamah (‹KLU›, 521).

D: 1) »(Naziv za) generator, ki rabi za proizvajanje nihajev … Oscilator, ki proizvaja slišne nihaje, se imenuje generator frekvence tona, avdiogenerator ali avdiooscilator.« (‹EN›, 164)

2) »V nasprotju z generatorjem frekvence tona je oscilator samostojni nihalni del naprave, ki elektronsko proizvaja izključno frekvence.« (‹EH›, 239)

KM: Razlika v pomenu med generatorjem in o., ki je predlagana v D 2, je praktično zanemarljiva, tako lahko imamo ta pojma, še posebej v terminologiji elektronske glasbe, za sopomenki (‹DOB›, 120–121; ‹M›, 61; ‹RUF›, 325; ‹V›, 549).

KR: V ‹CPl›, 241, je navedeno, da je o. »elektronski instrument, izdelan za ustvarjanje sinusnih valov«, kar je seveda napačno.

V ‹FR›, 62, je o. definiran skoraj enako kot generator, vendar generator sploh ni naveden.

GL: elektronska glasba, oscilator z nadzorom napetosti = (VCO) = (voltage-controlled oscillator).

PRIM: generator(ji) .

‹BASS›, II, 124; ‹GR›, 134; ‹GRI›, II, 975; ‹RV›, 78–79

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!