SUSPENDIRANA TONALITETA = IZKLJUČENA TONALITETA

ANG: suspended tonality.

ET: Lat. suspendere = obesity, iz predl. sub = pod in pendere = obesiti (‹DE›, 1097); tonaliteta.

D: »(Naziv za) pojav, ko se v odlomku tonalitetne skladbe začasno izgubi občutek tonalitetnega središča zaradi večpomenskih harmoničnih razmerij in zaradi obravnavanja tonov ne glede na njihov položaj znotraj durove ali molove lestivce.« (‹FR›, 88)

GL: atonaliteta, atonikaliteta, atonikalitetnost, atonikalnost, bitonaliteta, multitonaliteta, nestalna tonaliteta, pantonaliteta, politonaliteta, progresivna tonaliteta, razširjena tonaliteta, prosta tonaliteta.

PRIM: atonaliteta, metatonaliteta, mikrotonaliteta, prototonaliteta, prosta atonaliteta, tonaliteta.

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!