GENERATOR BELEGA ŠUMA

ANG: white noise generator; NEM: Rauschgenerator; FR: générateur des sons blancs, générateur de bruit blanc; IT: generatore di rumore (bianco), generatore di suono bianco.

ET: Generator(ji).

D: »Naziv za generator ki proizvaja beli šum. Najpogosteje gre za generator šuma, ki, kot modul v sintetizatorju, služi za proizvajanje vseh vrst šumov.« (‹EH›, 386; ‹EN›, 189).

GL: beli šum, elektronska glasba, genera­tor(ji), generator naključja (D 1), šum.

PRIM: generator šuma.

‹BASS›, II, 124; ‹CH›, 299; ‹FR›, 73; ‹HU›, 80; ‹LARE›, 517; ‹RIC›, II, 124

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!