PERMUTACIJA (VRSTE, SERIJE)

ANG: permutation; NEM: Permutation; FR: permutation; IT: permutazione.

ET: Lat. permutatio = sprememba, iz permutare = spremeniti, iz predl. per = skozi in mutare = spreminjati (‹KLU›, 536, 494); serija.

D: »V sodobni glasbi (naziv za) matematični postopek, ki ga sestavlja spreminjanje zaporedja elementov določene vrste; npr. iz vrste treh tonov (c, d, e) s permutacijo dobimo 1x2x3, skupaj 6 različic (c-d-e, c-e-d, d-c-e, d-e-c, e-c-d, e-d-c). Permutacija se je veliko uporabljala v dodekafoniji; iz 12-tonske vrste je možno izvesti 1x2x3x4x5x6x7x8x9x10x11x12, skupaj 479 001 600 različic … V serialni glasbi se permutacija ne nanaša le na tonske višine, temveč na vse tonske in druge parametre.« (‹MELZ›, Ill, 62)

KR: V D, ki popolnoma zagotavlja in določa pomen pojma, je vrsto vedno možno dopolniti tudi s serijo (oziroma z modusom v posebnem pomenu – gl. KM modusa, ne pa tudi z lestvico – gl. KR lestvice).

»Vrsta treh tonov«, ki je omenjana v D, je pravzaprav segment vrste oziroma trikord.

GL: dvanajsttonska tehnika (skladanja) = (dodekafonija), dvanajsttonska vrsta, serija, modus (v posebnem pomenu), vrsta, predurejanje gradiva, serija, serialna tehnika (skladanja), serialni postopki.

PRIM: rotacija (vrste, serije).

‹BASS›, III, 627; ‹BKR›, III, 290; ‹EH›, 250; EIMERT 1964: 136–137; ‹FR›, 65; ‹G›, 45; ‹HI›, 349; ‹JON›, 211–212; ‹MI›, 111, 412 = vodilka k »mutation«, v ‹MI›, Ill, 272, brez pomena v terminologiji glasbe 20. stoletja, čeprav se v ‹MI›, III, 697, pojem vseeno pojavlja v povezavi s serijo; ‹RL›, 722–723

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!