GLASBENI REALIZEM

ANG: realism; NEM: musikalischer Realismus.

ET: Lat. res = stvar.

D: 1) »1) (Naziv za) uporabo resničnih zvokov v glasbi. Primeri so ptičje petje, zvonovi, streljanje topov itn. V nekaterih primerih se lahko uporabljajo posnetki resničnih zvokov, te zvoke pa lahko posnemajo tudi instrumenti … 3) (Naziv za) priporočilo, ki ga je sovjetskim skladateljem poslala lastna vlada …, hvaleč njihov posluh za družbene vrednote, obračanje k popularnosti in optimizem.« (‹IM›, 313)

2) »Pojem realizem v glasbi opisuje vrsto programske romantike, katere namen je prikazati pejsaž ali predstaviti kakšno psihološko stanje. Realizem je imel posebno mesto v nomenklaturi sovjetske glasbe, in sicer kot socialistični realizem.« (‹SLON›, 1485)

KR: Kljub temu da ima glasbeni realizem – kot tehnični pojem in strokovna beseda – natančen pomen v glasbeni terminologiji 19. stoletja (DAHLHAUS: 1982; gl. tudi ‹BKR›, IV, 16), niti ena D tega ne omenja. T. 1 v D 1se delno ujema z začetkom D 2 (čeprav se podobne značilnosti navajajo tudi v D 2 nove romantike). »Uporaba resničnih zvokov v glasbi« (D 1) je resnično zelo pogosta v glasbi 20. stoletja (v bruitizmu in konkretni glasbi npr.), tako da bi lahko take prakse zagotovo uvrstili v glasbeni r. kot pojem iz terminologije glasbe 20. stoletja, kar pa se na podlagi pregledane strokovne literature ni potrdilo. (Seveda pa je treba socialistični realizem strogo ločiti od tega pomena r.)

GL: formalizem, glasbeni, glasba 20. stoletja, socialistični realizem, verizem.

‹GR6›, XV, 634 = vodilka k: verizem 

Author

Dodaj odgovor