HONKY-TONK(Y)(-PIANO), HONKY-TONK(Y)(-MUSIC)

ANG: honky-tonk(y)(-piano), honky-tonk(y)(-music), Honky Tonk Music 1900; NEM: Honky Tonk, honky-tonk(y)(-piano), honky-tonk(y)(-music), Musik aus den Kneipen; FR: honky-tonk(y)(-piano), honky-tonk(y)(-music), musique exécutée dans une gargote; IT: honky-tonk(y)(-piano), honky-tonk(y)(-music), musica eseguita nelle bettole.

ET: ANG (ameriški sleng) honky-tonk = poceni gostilna (‹OAD›, 420).

D: Naziv za slabo uglašen, nekvaliteten klavir na katerem so črnski glasbeniki igrali zgodnji jazz (sploh pa boogie-woogie in ragtime) v poceni gostilnah New Orleansa in južnih držav ZDA. Prav tako gre za problematično poimenovanje sloga v jazzu, ki se je izvajal na takem klavirju in v takem okolju.

KM: NEM, FR in IT ekvivalenti, ki odstopajo od ANG (ameriškega) izvirnika, so navedeni v ‹BR›, 2326–237, kot prevodi. Vseeno pa se vedno uporablja ANG oblika pojma.

KR: Pojem je, glede na svojo nenavadno ET osnovo, komajda možno razumeti kot tehnični pojem oz. strokovni izraz, vendar pa ni bolj ustreznega pojma. (Pojmi kot so »barrel-house-piano, barrel-house-style, barrel-house-jazz, barrel-house-music« – ‹HI›, 52; ‹RAN›, 81; ‹GRJ›, I, 75 – ne pomenijo povsem enako kot honky tonk, prav tako imajo problematično ET osnovo ter se še manj pogosto uporabljajo).

Ortografija in oblike tega pojma so izrazito rzanovrstni, prav tako pa tudi njegova osnova – Honky-tonk. V ‹OAD›, 420, se za honky-tonk ponuja ortografija s črtico in poleg izvirnega pomena iz ET tudi drugi pomen: »vrsta ragtimea, ki se igra na klavirju, pogosto s strunami, ki imajo slab zvok«. Že sama osnova torej vsebuje glasbene implikacije. V ‹HK›, 183, in v ‹KN›, 96, najdemo isti pojem zapisan brez črtice, v ‹HI›, 209, pa je ponujena varianta »honky-tonk(y)-piano«. Pisanje brez črtice je pravilno, ker je »honky« pridevnik pred samostalnikom »tonk«. Dodajanje »-y« na »tonk« je opravičena, če celotna osnova »honky-tonk« ali »honky tonk« postane pridevnik pred samostalnikom »(-)piano« ali »(-)music«. Vse ortografske različice so enakopravne v uporabi.

V »honky-tonk(y)(music)« se z »music« misli na jazz.

GL: boogie-woogie, jazz, ragtime, rag.

‹BASS›, II, 473; ‹GR6›, VII, 682

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!