MIKROINTERVALNA LESTVICA

ANG: microtonal scale; NEM: Mikrointervall-(Ton)leiter.

ET: Mikrointerval.

D: Naziv za vsako lestvico, ki je konstruirana na temelju mikrointervalov oz. intervalov, manjših od temperirane male sekunde.

KM: V glasbi 20. stoletja so možnosti deljenja oktave na intervale, manjše od male sekunde, skoraj neskončne, tako v teoriji kot tudi v skladateljski praksi. ‹G›, 39–41, navaja nekatere izmed možnosti. Komatska lestvica, ki so jo podpirali italijanski futuristi, predlaga delitev na 53 tonov, oz 52 intervalov (gl. KR komatske lestvice). V tem Pojmovniku se posebej govori o četrtstopinjah, dvanajstini stopinje in tretjini stopnje.

Po zgledu tujiih jezikov (npr. microtone, microtonal v ANG) se interval, manjši od male sekunde, pri nas včasih napačno imenuje mikroton namesto mikrostopinja. V KR celostopinjske lestvice se natančno opozarja na ta problem, ter se zato namesto četrttona priporoča četrtstopinja, namesto četrttonske glasbe četrtstopinjska glasba, namesto dvanajstine tona dvanajstina stopinje, namesto tretjine tona tretjina stopinje.

KR: V mikrointervalni lestvici je zaobidena nevarnost uporabe mikrotona namesto mikrointervala (kot v ANG). Mikrointerval kot sopomenka mikrostopinje najbolj kaže, koliko se stopinja v tej in podobnih zvezah razlikuje od stopnje oziroma koliko pravzaprav posredno domneva interval (gl. KR celostopinjska lestvica).

GL: četrtstopinja = (četrtton), četrtstopinjska glasba = (četrttonska glasba), dvanajstina stopinje = (dvanajstina tona), hiperkromatika = ultrakromatika, komatska lestvica, lestvica, mikrointervalna lestvica, mikrotonaliteta, tretjina stopinje = (tretjina tona).

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!