OPERACIJE Z NAKLJUČJEM

ANG: chance operations; NEM: Zufallsoperationen; FR: opérations de hasard.

ET: Lat. operatio = delovanje, udejstvovanje, iz operari = delati (‹KLU›, 517).

D: Naziv za metodo skladanja, kakršno je posebej razvil J. Cage in v kateri se uporabljajo različni generatorji naključja (D 2).

GL: generator naključja (D 2), naključje.

CHARLES 1978: 37–47; ‹G›, 154–159; ‹GR›, 48

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!