SERIALNI POSTOPKI

ANG: serial procedures; NEM: serielle Verfahren.

ET: Serija.

D: Naziv za skupek postopkov v serialni tehniki, od predurejanja gradiva s serializacijo parametra do uporabe takšnega predurejenega gradiva pri skladanju.

KM: V ‹G›, 95–99, so ponazarjeni s. p. tudi v elektronski glasbi, ki jih je tudi uporabljala v svoji zgodnji fazi.

GL: skupina, skupinska skladba, permutacija (vrste, serije), predurejanje gradiva, punktualna glasba, rotacija (vrste, serije), serializem, serialna glasba, serialna tehnika (skladanja), struktura, točka.

‹FR›, 80

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!