TROP

ANG: trope; NEM: Tropus, Trope; FR: trope; IT: tropo.

ET: Grš. trópos = obrat, smer ali figura v govoru, iz trépein = obrniti (‹DE›, 1170): v ‹GR6›, XIX, 187, se opozarja, da je t. v srednjeveškem glasbenem izrazju (M. Kapela, Boetija itn.) pomenil tudi vrsto oktave, modus.

D: V izrazju J. M. Hauerja naziv za 44 možnih odnosov med dvema heksakordoma, ki so v nasprotju z dvanajsttonsko vrsto v Schönbergovi dvanajsttonski tehniki osnova Hauerjeve dvanajsttonske tehnike.

KM: Hauer si je v svojem »nauku o tropih« (HAUER 1926) prizadeval ugotoviti kriterije, po katerih se lahko doseže pregled nad skupaj 479.001.000 možnih dvanajsttonskih vrst in prišel do 44 t.: vsak t. »vsebuje (ali »nadzoruje«) 10.886,4000 vrst. (Hauer je tudi t. naprej reduciral v štiri kategorije po številu tritonusov, vendar pa te kategorije ni posebej poimenoval – gl. ‹G›, 45–47.) O funkciji t. kot predurejanja gradiva v svoji dvanajsttonski glasbi Hauer v HAUER 1926: 5 pravi naslednje: »Šele s preučevanjem tropov pridemo do spoznanja o vrednosti njihovih melodičnih1 in harmoničnih posebnosti, ki so v dvanajsttonski tehniki zelo pomembne. Ne gre za to, da bi se učili vseh 44 tropov na pamet in da bi si zapomnili vse njihove številke, temveč da se nam slika o tropih dobro usede v spomin na način, da jih prepoznamo v kateremkoli melosu in na ta način delujemo svobodno in z zavestjo o cilju.«

Eden izmed formatov variabilne oblike Boulezove 3. klavirske sonate ima tudi naziv t., vendar nas ta pomen tukaj ne obvezuje (gl. primer v variabilni obliki).

KR: T. ima obvezujoč pomen le znotraj Hauerjeve skladateljske teorije.

GL: dvanajsttonska igra, dvanajsttonska tehnika (skladanja) = (dodekafonija) (zlasti KM), predurejanje gradiva.

PRIM: dvanajsttonska vrsta, serija, lestvica, modus, vrsta, serija.

‹APE›, 314; ‹BASS›, IV, 607; BEICHE 1984: 12; ‹BKR›, IV, 271 = vodilka k dvanajsttonski tehniki; ‹FR›, 96; ‹GR›, 184; ‹GR6›, XIX, 287; ‹HI›, 492; ‹JON›, 332–334; ‹L›, 607; ‹P›, 341; ‹V›, 767

1 V izvirniku piše »melisch«. V ‹WAH›, 2403, pa se ta pojem označuje kot »liedhaft (= »speven«), čeprav bi ga lahko – zlasti v kontekstu s »harmoničnim« – prevedli tudi kot »melodičen«. Pojem je tipičen za sicer precej nenavadno Hauerjevo izrazje.

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!