TRANSPOZICIJA (VRSTE, SERIJE)

ANG: (row, set) transposition; NEM: (Reihen)transposition.

ET: Lat. predl. trans = prek, nad in position = položaj, mesto, iz ponere = položiti, postaviti (‹KLU›, 736, 556); serija.

D: V izrazju glasbe 20. stoletja, še zlasti v dvanajsttonski in serialni tehniki, naziv za postopek premeščanja osnovne oblike vrste, serije in rakovega obrata vrste, serije na preostalih enajst tonov kromatične lestvice, s čimer se dobi 48 (teoretično) enakovrednih oblik vrste, serije kot osnovno gradivo za skladnje.

KM: V ‹HO›, 1025, in ‹MI›, III, 808, je t. omenjena kot naziv za postopek mutacije vrste in serije. Pojem se je očitno udomačil na FR-govornem območju, vendar to ni razlog, da ga sprejmemo kot specifično tehnični pojem v izrazje glasbe 20. stoletja.

GL: agregat (D 2), dvanajsttonska tehnika (skladanja) = (dodekafonija), dvanajsttonska vrsta, serija, oblika vrste, serije, serialna tehnika (skladanja).

PRIM: obrat (vrste, serije) = (inverzija [vrste, serije]), osnovna oblika (vrste, serije) = (Grundgestalt), rakov postop (vrste, inverzije) = (retrogradna inverzija [vrste, serije]).

‹FR›, 95

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!