PANTONALITETA

ANG: pantonality; NEM: Pantonalität; FR: pantonalité; IT: pantonalità.

ET: Grš. predpona pan- = ves, vse; tonaliteta.

D: 1) »(Naziv za) obliko tonalitete, kjer se tonalitetna središča premikajo, vstopajo drugo v drugo in se mešajo, vendar se ne končajo z ustaljeno kadenco (na tradicionalen način). Pantonalitetna harmonija je normalna značilnost Bartókove, Hindemithove, Brittnove in glasbe Stravinskega, (dokler Stravinski ni sprejel dvanajsttonske tehnike).« (‹IM›, 283)

2) »Značilna lastnost pantonalitete, s katero ta zares postaja nov koncept, ne le povečana ekspresija klasične tonalitete, je fenomen ‘premičnih tonik’, tj. strukturno stanje, v katerem nekaj tonik sočasno odkriva svojo gravitacijsko moč, delujejo druga proti drugi, ne glede na to, ali postane katera od njih zaključna.« (RÉTI 1978R: 67)

3) »Če se že išče ime (za zanikanje tonalitete oziroma za atonaliteto – op. N. G.), potem bi se moralo misliti na pantonaliteto ali na politonaliteto …« (SCHÖNBERG 19667: 486–487)

KM: V D 3 Schönberg p. (in politonaliteto) predlaga namesto atonalitete, pojma, proti kateremu se iz vsega srca bori (SCHÖNBERG 19667: 486; gl. tudi KM atonalitete). Edino v ‹JON›, 204, se opozarja na dvopomenskost tega pojma. V ‹IM›, 203, pomen v smislu D 3 sploh ni omenjen.

KR: Schönbergov predlog iz D 3 ni naletel na splošno sprejetje. Priznati moramo, da je predlog neutemeljen, ker – poleg p. – Schönberg predlaga tudi politonaliteto kot nadomestilo za atonaliteto. Niti Rétijevo prizadevanje za razločevanje p. od tonalitete in atonalitete (D 2) ni imelo večjega odmeva. Pojem ima samo zgodovinski pomen kot eden od (po Schönbergu; prim. D 3) možnih – vsekakor problematičnih (prim. D 1 in 2) – nadomestkov za atonaliteto.

V ‹GR6›, XIV, 163, se nastanek pojma pripisuje R. Rétiju, kar je seveda napačno.

GL: antitonaliteta, atonikaliteta, atonikalitetnost, atonikalnost, bitonalnost, emancipacija disonance, multitonaliteta, nestalna tonaliteta, politonaliteta, progresivna tonaliteta, razširjena tonaliteta, svobodna tonaliteta, suspendirana tonaliteta.

PRIM: atonaliteta, metatonaliteta, mikrotonaliteta, pandiatonika, pantonalitetnost = (pantonalnost), prototonaliteta, prosta atonaliteta, tonaliteta .

‹BASS›, Ill, 535 = pridevnik »pantonale«; ‹CP1›, 241; ‹CP2›, 342; ‹GR›, 134; ‹L›, 415; ‹RAN›, 606; ‹SLON›, 1475

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!