OSNI TON

ANG: axis tone.

ET: Ton.

D: »(Naziv za ton), ki je na sredini simetrične zvočnosti, tj. zvočnosti, ki jo lahko analiziramo v dveh segmentih, pri čemer je en ­segment obrat drugega. V simetrični zvočnosti as-b-c-d-e je npr. c osni ton … « (‹JON›, 32)

KM: Pojem se najpogosteje uporablja v ameriških analizah strukture vrste ali serije, lahko pa ga uporabljamo tudi v drugem kontekstu, kadar želimo poudariti načelo simetričnosti.

GL: dvanajsttonska vrsta, serija, kombinatorična vrsta, serija, kombinatoričnost, vrsta, obrat (vrste, serije) = (inverzija [vrste, serije]), segment (vrste, serije), segmentacija (vrste, serije), serija, simetrična lestvica, simetrična vrsta, serija, ton.

‹FR›, 8

Author

Dodaj odgovor